Skole pc akershus 2016

Som elev i videregående skole får du gratis tilgang til de digitale læremidlene du trenger i. Fylkeskommunen driver videregående skoler, med over 0elever og rundt 40ansatte. Bestilling- og informasjonsportal for Elev-PC 2016.

Akershus fylkeskommune har avtale med Elkjøp om levering av elev-PC til elever som begynner i Vgpå de . Akershus fylkeskommune har rammeavtale med Eplehuset på levering av Mac til alle elever som starter på Vgi de offentlige videregående skolene i Akershus. PC-/Mac-ordning i Akershus fylkeskommune. Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en .

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Alle elever på videregående må ha pc, men det er store forskjeller på hva. Akershus fylkeskommune valgte å stoppe ordningen med utleie-pc til elevene. Administrerende direktør Baard Schumann i .

Vgved en offentlig videregående skole i Akershus. Akershus Akershus har satt seg som mål å ha full PC-dekning på sine videregående skoler innen skoleåret 2009.