Skråbånd bindingsverk

Skråbån bord (vanligvis mm tykt) som innfelles skrått i vegger av bindingsverk for å oppta horisontalpåkjenninger i veggplanet. En variant av eldre bindingsverk er utmurt bindingsverk, vanligvis med synlig. Ordet bindingsverk henger sammen med at stenderne, svilla, reimen, losholtene og skråbåndene er bundet sammen.

Kryssavstivning med hullbån innfelte stålstag eller skråbånd av tre. Ordet bindings- verk henger sammen med at stenderne, svilla, reimen, losholtene og skråbåndene er ”bundet sammen”. Småhus i bindingsverk har siden tallet vært avstivet ved å utnytte at. Bindingsverket utføres med stendere og x mm spikerslag påforet .

I dette vinduet skal du finne tabell nfor oppslagsordet skråband. Vi har dessverre ingen informasjon om ordet ‘skråbånd’ i nynorskdatabasen. Det må monteres klemlister med anbefalt tykkelse 23.

I dette vinduet skal du finne tabell nfor oppslagsordet skråbånd. Leddet mellom disse er stivet av med et såkalt skråband. Bindingsverk består av bærende stolper med sviller og.

Hvis veg ge ne er permanent avstivet med skråbån kan vinduene even tuelt . Du kan også legge til en definisjon av Bindingsverk selv. Byggemåten kan være grindverk, bindingsverk, tømring og. Grunnmur, sprøytebetong, grunnmur, bindingsverk, sviller, losholt,.

Bindingsverket på etg, skal påfores med ytterligere 7cm.