Sløyfer og lekter dimensjoner

Sløyfer, lekter og rekker leveres i både gran og trykkimpregnert furu. Valg av dimensjoner avhenger av bruksområde og . Strølekt har til oppgave å skape et mellomrom underlagspapp og den horisontalt monterte bærelekten.

Vi får ofte henvendelser om legging av lekter og sløyfer på gamle hus,. Undertak og eksisterende lekter må også være hele. Lektedimensjoner der det er benyttet undertak som. Dette gjelder spesielt spinkle dimensjoner, mens grovere tåler bedre å stå for vær og vind.

Sløyfer og lekter har dimensjoner fra x og opp til x mm, . Lekter og sløyfer i forbindelse med vindtettende asfaltplater og tyvek. Lekter og rekker brukes til takkonstruksjoner, samt spikerslag for panel eller kledning. Hvilke dimensjoner bør lekter og sløyfer ha? Lekter og rekker har i hovedsak rektangulært tverrsnitt og benyttes bl. Valg av dimensjon er avhengig av bruksområde og må velges i ihht.

Sløyfer mot undertak er et eksempel på bruk av impregnerte lekter. Lektene monteres i takets lengderetning, og er feste for takleggingen. Til å feste sløyfer og lekter må man bruke spiker .

Sløyfer: Legges vertikalt på taket og sørger for ventilasjon. Lektedimensjoner: Målene på lektene avhenger av snø-. Video fra Skarpnes som viser deg hvordan man legger lekter på tak. Takstein legges på et system av undertak, sløyfer og lekter.

Valg av dimensjon er avhengig av bruksområde og må velges i iht. Taket er rett, du har benyttet riktig dimensjon på sløyfer og lekter i forhold til . Lekter brukes til utlekting av kledning og opp lekting av takstein. Sløyfer benyttes som en underlekt for å drenere bort vann og fukt.

Er dte noen som kan si noe om nødvendig dimensjon på lekter for å spikre. Kledningen har det nok best med 11x0sløyfe og 36x0lekte .