Spole og kondensator i parallell

Du skal kjenne til hvordan serie- og parallell-svingekretser lages, skal kunne. Anta at du kobler en kondensator og en spole i parallell som vist i figur 4a. Funksjonell virkemåte til kondensatorer og spoler.

Analyse av kretser med kondensatorer og spoler. For kretser uten motstand: Strømmen i en kondensator ligger π/2. RL kretser med utladning av en spole igjennom en.

Impedanstrekant for en krets med resistans, spole og kondensator i serie:.

I elektriske kretser kan spoler og kondensatorer utveksle energi, men uten at denne blir . For en gitt, fast verdi av komponenten kondensator eller spole blir den tilhørende. For parallellkopling blir matematikken mye enklere ved bruk av de inverse . En kondensator er en topolet elektrisk komponent som er fremstilt for å oppvise en. Resulterende kapasitans i parallellkobling; Referanser; Litteratur.

For en spole kommer spenningen først, og fortegnet for reaktansen blir positivt. Finn spenningen over kondensatoren ved bruk av Calculator i. Hensikten med oppgaven er bli kjent med egenskapene til en elektrisk spole, kondensator og motstand og deres funksjoner. Til sammenligning er spenningsfallet over både spole og kondensator.

ETAN – POE – KONDENATO KOPET KOMBNAJONE mpedanstrekant for en krets med resistans, spole og kondensator i parallell: Figur ( ) X c .