Spotpris vs innkjøpspris

Det er ulike strømprodukter som kan velges, og flere strømleverandører selger produkter som ikke er godkjent til å stå på Konkurransetilsynets oversikter. Men hva er egentlig forskjellen på spotpris, innkjøpspris og fastpris? På denne siden forsøker vi å forklare hva som ligger bak de ulike strømavtalene.

Kjøper du strøm til innkjøpspris i troen på at du betaler markedspris (spotpris)? En innsider i bransjen som foretrekker å være . Avtaletypen Spotpris kort og godt gjennomsnittet av prisene hele døgnet, og måneden. Avtaletypen Innkjøpspris regner et vektet snitt av prisen.

Det vil si at prisene svinger mindre enn med spot- eller innkjøpspris. Det betyr at du ikke rammes like fort av prisøkninger, for eksempel på en . Hos NorgesEnergi kan du velge mellom to type avtaler: spotpris eller. Spotprisen eller innkjøpsprisen er den prisen NorgesEnergi kjøper strømmen for. I valget mellom variabel pris og spotpris skal du velge spotpris.

Spotprisen har ligget godt under variabel pris de senere årene. Spot-/innkjøpspris og nettleie kommer i tillegg, men både spotpris og nettleie vil være tilnærmet lik uavhengig av hvilken strømleverandør du velger og . Spotpris/Innkjøpspris; Fastpris; Variabel pris; Andre avtaler. Velg avtaletype: spot, variabel, fast eller andre.

Markedspris, spotpris eller innkjøpspris på strøm. Alt er betegnelser på prismodeller som følger sprisen på strøm fra time til time på strømbørsen . Det første vanskelige valget er mellom spotpris, variabel pris eller. Vår prisliste over alle leverandører av strøm til spotpris viser i dag at . Du kan velge mellom fastpris, markedspris/spotpris eller standard variabel pris. De tre forskjellige avtaletypene er forklart på sidene til . Men Forbrukerrådet anbefaler ikke avtaler om kraft til innkjøpspris (spot), som ikke finnes på Konkurransetilsynets oversikt over kraftpriser.

Spotpris, variabel pris, innkjøpspris og fastpris er noen av begrepene som benyttes på Strømpris. Her finner du en forklaring på hva disse . Spotpris er den anbefalte avtalen for deg som ønsker lave strømpriser over tid. Du betaler ingen månedsbeløp, forutsatt at du benytter Avtalegiro og eFaktura. Social spot, Lavpris mobil, Spot web, Spotpris online, eStrøm, Gul e-spot, God straum, Lav innkjøpspris, ValdresLavpris, Kvitfjell World Cup . Telinet Energi Strømavtaler Strøm til innkjøpspris.

Bestill raskt og enkelt -det er gratis å. Vet du egentlig hva som er forskjellen på en spotpris og en variabel pris er? Den gjennomsnittlige innkjøpsprisen (spottprisen) på Nord pool er en stor del av .