Sveiser lønn 2016

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme. Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norsk Industri (2016). Hva jobber sveise- og platearbeiderutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå (2015/2016) Les mer om hvor . Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi, lønnsforhandling, de best betalte deltidsjobbene, overtidsbetaling og mye.

Jus og rettigheter Fridager i mai 20- Her er en komplett oversikt. For sveiser og platearbeider med fagutdanning vil jeg tro lønnen ligger på 130-1kroner timen, hvis du er ansatt hos en ordinær bedrift. Industrimekaniker ligger som sveis/plate, kanskej litt over. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det.

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 4kroner per 3. Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av . NEDRE GRENSE: Minstelønn er det absolutt laveste beløpet en. Landsoverenskomsten Virke/HK 20– 2016 . Er du personen som setter høy månedslønn høyt, kan du her sjekke hva du tjener i de ulike yrkene. En gjennomsnittlig månedslønn for alle lønnsmottakere var 35.

Hovedtariffavtalen i staten er lønns-og arbeidstidsavtalen for alle ansatte i staten, dvs.