Symboler og forkortelser i norske sjøkart pdf

Vil du vite mer om alle tegn og symboler som benyttes på sjøkartene, utgir Statens kartverk et hefte som heter ‘Symboler og forkortelser i norske sjøkart’. Ansvarlig for kartlegging av norske kyst- og havområder. Kart/Nautiske-hjelpemidler/Symboler-og-forkortelser-i-norske-sjokart/ .

Publikasjonen gir en oversikt over symboler og forkortelser som er anvendt i norske sjøkart og pub- likasjoner. Kartverket har besluttet at alle norske sjøkart skal . I sjøkartene finnes mange symboler og forkortelser. Sjøkartverket har gitt ut Symboler og forkortelser i norske sjøkart som gir en fullstendig forklaring på disse.

Symboler og forkortelser i norske sjøkart. Symboler, forkortelser i danske søkort, KORT Symboler, forkortelser og. Int Symboler og forkortelser i norske sjøkart Symboler og forkortelser i norske.

Lister over lys og sjøkart bruker imidlertid forkortelser. Symbols – Abbreviations – Terms used on Charts, .

Last ned Symboler og forkortelser i norske sjøkart. Last ned Symboler og forkortelser i norske sjøkart (pdf MB). Norske sjøkart i målestokk 1:0eller større lages i Gauss konforme . Skjær synlig mellom høyvann og lavvann.

Den nautiske publikasjonen Symboler og forkortelser i norske sjøkart gir en oversikt. Derimot blir ikke symboler og tegnpå et standard sjøkart forklart. Symboler og forkortelser i norske sjøkart INT1.

Forklaring på symboler og benevnelser i sjøkart – posted in Båtforumet: Har. Symboler og forkortelser i Norske sjøkart. Symboler og forkortelser i norske sjøkart (pdf). Gir en oversikt over symboler og forkortelser som er anvendt i norske sjøkart og publikasjoner.

Statens kartverk Sjøkartverket har besluttet at alle norske sjøkart skal framstilles så nær opp til de.