Temakart

Either password is wrong or there is no user registered with that email, please double check your information and try again. Et tematisk kart, temakart, er et kart som er laget for å belyse et bestemt tema innenfor et gitt geografisk område. Det tematiske kartet viser som regel bare .

Temakartene er dynamiske karttjenester som presenterer ulike tema basert på innhold hentet fra vårt rikholdige GIS-datavarehus. Det kommer hele tiden nye tjenester fra partene i Norge Digitalt. Vi har oppdatert flere temalag på Kart i skolen.

Desse er gode verktøy for fleire fagfelt, mellom anna for diverse planlegging.

På disse sidene finner du temakart som er laget for Stavanger kommune. Temakart er kart som framhevar eitt bestemt tema, som for eksempel: Jakt og fiskekart; Kart som hjelpemiddel . Undersøkelser viser at landskap kan ha betydning for en rekke forhol som for eksempel helse og trivsel, . I samband med ulike prosjekt vert det ofte utarbeida temavise kart for verneområda. Det vil bl a bli laga fleire nye kart i samband med ny forvaltningsplan.

I samband ulike prosjekt/arbeid vert det ofte utarbeida temavise kart for verneområda. Etter kvart som eldre kart vert digitalt tilgjengelege og nye kjem til, vert dei . I Time kommune er det utarbeida ein del temakart, som kan vere interessante for mange. Strategisk temakart 20skal gi føringer for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og være retningsgivende for saksbehandling av .

Temakart-7_Havnealternativ2_scenario4_mbunnkoter. Etnedal kommune har utarbeidet flere temakart for Etnedal. Disse ligger som pdf filer, så du må ha Adobe Acrobat Reader for å laste dem ned.

ALLSKOG tilbyr alle type kart for definerte områder. Eksempler på kart er dette: Over eiendommen din ved oppstart av . Hovedkarttypen Temakart inneholder følgende karttyper: Kulturminner. Med utgangspunkt i eksempelområdene, er det blitt laget et tematisk kartmateriale og miljøstrategiske planer for områdene nedenfor . Temakart i kommuneplanens arealdel 2007-201 Trondheim kommune.

Utarbeidelse av temakart vil ofte bidra vesentlig til å skape oversikt og forbedre kommunikasjon av informasjon og sammenhenger. TEMAKART – for Meland kommune, utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanen i perioden 20- 2012. Kategori: Målestokk: Dato for utskrift: . Enheten lager forskjellige spesialkart ut i fra f. Dette er en samle tjeneste for temadata som Bymiljøetaten i Oslo Kommune forvalter som .