Tung luft i huset

Huset er fra 70-tallet og varmes foreløpig bare opp vha oljeradiator. Har det vært slik (tung luft) siden dere flyttet inn der? Det blir fort dårlig luft inne i boligen, og det kan føre til både trøtthet og tette luftveier.

I Norge er for høy luftfuktighet inne et meget større problem enn for tørr luft. Vår familie bor i et nytt hus med god ventilasjon, garantert ingen fuktproblemer, . I boliger i områder med forurenset uteluft er balansert ventilasjon med god. Min kone og jeg har installert et ventilasjonsanlegg i huset vårt, men nå viser det seg at.

Det er blitt lettere å holde på varmen, men vi synes det er blitt så tung luft. Ventilasjon og lufting er viktig slik at du får byttet ut brukt luft med frisk luft utenfra. Men pass på å lufte fra den siden av huset hvor luften er renest mulig.

Etter en natt på soverommet i huset vårt fra 19er lufta på soverommet alt annet. GAMMELT HUS: Det skal være mulig å få et godt inneklima i en eldre bolig. Er det innestengt luft i boligen tyder på at det er for lite . Fukt: Det er vist en sammenheng mellom det å bo i hus der det er høy. I nye og nyoppussede hus bør man sørge for så god frisklufttilførsel . I gamle hus skjer luftskiftet i stor grad med lekkasje gjennom utettheter. Boliger i områder med liten luftforurensning kan ha naturlig eller mekanisk avtrekksventilasjon.

Luft kommer inn i boligen gjennom lekkasjer og ventiler i sove- og . Kom det ennå et nytt soppangrep etter en ny uke måtte hele huset rives, forteller.