Typer jordelektroder

Jordelektroden skal sørge for at installasjonens jordingssystem og. Forutsetningen er at man selv har lagt jordelektroden, eller at man har. Velge riktig type jordelektrode, beregne og måle jordresistans og jordresistivitet.

Dokumentere sikkerhetsmessige og driftsmessige krav knyttet til jordigsystemer . Beregnet for anlegg med frekvensomformere. Teoretisk motstandskarakteristika for en enkel jordelektrode. Forskriftene definerer jordelektrode som en eller flere ledende deler i jord/sjø for.

Som jordelektroder kan følgende typer benyttes (NEK-400). Oppgave: Jordelektrode Fornemoen flyplass skal bygge nytt verksted for vedlikeholdsavdelingen. Jordelektroder skal være av kopper, stål eller stål med koppermantel. For definisjon av typer lavspenningsanlegg se HD 384.

Type av system jording – drifts og funksjonsjording – beskyttelse jord og støy jording. Følgende typer jordelektroder kan benyttes:. Angir hvilken type jordelektrode som er benyttet i anlegget.