Varmebehov bolig

I dette bildet registreres generelle data om boligen din, areal, geografisk. Netto varmebehov for hhv romoppvarming og varmtvannsoppvarming regnes ut fra . Som en tommelfingerregel sier vi at varmebehovet i et oppholdsrom i en bolig bør ha – W/m2.

Har du et nytt, godt isolert hus kan du gå . På og 80-tallet var byggekvaliteten svært varierende, for å si det mildt. Jobbet selv i byggebransjen på 80-tallet, og har sett myyye rart. Oppvarming av varmt forbruksvann – varmebehov for oppvarming av vann til typisk 60–80ºC for sanitære formål og vasking i boligen. Ved usikkerhet anbefales full beregning av varmebehov utført i henhold til Norsk. Vår varmekalkulator gjør det enkelt og oversiktlig å regne ut varmebehovet i boligen din.

Som en generell regel kan sies at man i hus med vanlig god isolering . Dette gjelder likevel ikke boenhet under moppvarmet BRA eller bolig som. For bygning over 5mskal minimum av netto varmebehov kunne dekkes av. For eldre boliger kan 60-W/mbrukes, evt mer.

Innehar huset flere etasjer vil varmebehovet bli mindre i 2. Verkste vaskehall etc kan dimensjoneres . Hver tredje nye bolig holder varmen ved hjelp av panelovner, enda den ikke er.

Et rom vil generelt ha varierende varmebehov avhengig av . For å beregne varmebehov må vi vite minst to ting: – Areal som skal oppvarmes – Effektbehov pr kvadratmeter (kvm) Hvordan . BRA eller bolig som tilfredsstiller passivhusnivå. Hovedkravet som stilles til nye boliger i byggteknisk forskrift, er at minimum av netto varmebehov til oppvarming og varmtvann skal kunne dekkes av annen . Normalt har en godt isolert bolig et varmebehov på cirka 60-W per kvadratmeter. For å vite hvilke nominell effekt det nye ildstedet bør ha, regner du på denne . En vesentlig del av netto varmebehov i boligbygninger skal kunne dekkes av annen. Dette gjelder likevel ikke for bolig som tilfredsstiller passivhusnivå.

Varmebehov, parcelhuse, energiforbrug, energikrav, bygningsreglement, fjernvarme.