Varmefaktor formel

Varmefaktoren (f) for en varmepumpe er forholdet mellom varmen ut av varmepumpen (Qhøy) og utført arbeid . Vi kan nå beregne varmefaktoren til pumpa som forholdet mellom mottatt energi på varm- siden og tilført. Generelle formler: Elektrisk energi (J) .

Energieffektivitet – effektfaktor – varmefaktor. Effektfaktor – varme (COP. VP. ) – relatert til levert varmeeffekt i et driftspunkt – momentanverdi . Hvordan beregne varmefaktor Coefficent ytelse (også kjent som COP) angir forholdet. En økning kjøre formel kan brukes til å løse for økningen, hvis de løpe og .

Her må bruke formelen: varmefaktor= varmenergi som blir avgitt energi somblir tilført. Dette er den høyeste kjølefaktor/varmefaktor en maskin som arbeider mellom TH og. Kan du hjelpe meg med formelen for turtall på en enfase asynkronmotor, det er gått i glemmeboka!

Vi kaller dette for varmefaktor, eller COP. Dersom ei varmepumpe har en COP på produserer den rundt tre ganger så mye energi som det den bruker selv. Q ut og den elektriske energien W kalles varmefaktoren . Formelen for varmefaktoren til en varmepumpe blir da:. For varmepumper som brukes i bolighus er det vanlig med en varmefaktor på – altså at du får –. COP, eller varmefaktor, står for Coefficient of Performance. Dette tallet beskriver forholdet mellom effekten pumpen avgir i varme, og tilført effekt . Den maksimale varmefaktor blir: V max = Q. Hvilken varmefaktor gir en Carnot-varmepumpe med.

Tabeller og formler i fysikk og matematikk for Vidergående skole.