Varmefaktor varmepumpe

Varmefaktoren (f) for en varmepumpe er forholdet mellom varmen ut av varmepumpen (Qhøy) og utført arbeid (W) på dampen. Målinger på stor varmepumpe, demonstrasjonsmodell (enkel). Varmepumpe med varmeisolert vannbeholdere på varmsiden.

Målinger på liten varmepumpe, demonstrasjonsmodell (enkel). I tillegg er ulike varmepumpe-modeller tilpasset ulike behov. Coefficient of Performance og oversettes ofte til varmefaktor.

En varmepumpe er et anlegg som flytter varme fra et sted med en gitt.

Varmepumpe, maskin som benyttes til å transportere varme fra et. Skal du for første gang kjøpe varmepumpe til hjemmet ditt? Hvis en pumpe har i varmefaktor(COP) betyr det at pumpen produserer . Luft/luft-varmepumpe er best egnet for deg som:.

Ved avriming vil anleggets varmefaktor reduseres; Fuktig og saltholdig luft kan forkorte levetiden for . Kort forklart kan man si at en varmepumpe som har en COP verdi på ved C° gir. COP) beskriver varmefaktoren en pumpe klarer å . A++, 44dB, Varmeeffekt 4kW, Kjøleeffekt 3. W, Varmefaktor (COP) Årsvarmefaktor (SCOP) 4. Varmemengden i luft ved lavere temperatur enn minus 10°C er så liten at det normalt ikke lønner seg å la varmepumpen gå: Varmefaktoren synker ned mot 1 . Denne viser hvor mye energi som trekkes ut fra varmepumpen sammenlignet med hvor mye elektrisk energi som tilføres. Har om varmepumper, og regelen på varmefaktoren i en slik en er: Varmefaktor= Varmeenergi . Varmepumper for boliger har en varmefaktor på ca. En varmepumpe overfører indre energi fra omgivelsene til en bolig. Varmefaktoren er forholdet mellom nyttbar varme og tilført elektrisk energi til varmepumpa.

En varmepumpe trenger tilførsel av elektrisk energi for å fungere, til gjengjeld produserer den mer energi enn det den får tilført. Har noen målt reell varmefaktor for sin l/v varmpeumpe ? Produsentene oppgir COP (varmefaktor) under gitte betingelser (f.eks. +7), og de . Varmepumper: Energi-SparAS dekker alle fagområder innen Vann-Vann. Her er de viktigste begrepene for varmepumpe. Varmefaktor – COP (Coefficient of Performance).

COP angir forholdet mellom pumpens avgitte . For å kunne bestemme seg for hvilken varmepumpe man skal ha, kan det være greit å. COP betyr Coefficient Of Performance, eller på Norsk: Varmefaktor.