Vindkraft i verden

Det finnes i dag kommersiell vindkraft i 1av verdens land og til sammen er det installert over 4GW effekt (slutten 2015). Produksjonstall for 20kommer i løpet av 1. Inntil nylig har energi og forsyningssikkerhet blitt tatt som en selvfølge i Vesten.

I dag er vindkraft tatt i bruk i mer enn lan og utbyggingen har skjedd i et høyt tempo. De siste år har verdens produksjonskapasitet for . Kina er i dag verdens største vindkraftnasjon. Ved inngangen til 20har landet installert mer enn GW vindkraft.

Denne siden inneholder alt du trenger å vite om vindkraft – økonomi, teknoloigi, samfunn, politikk, miljø og status. Vi kan dekke verdens fremtidige energibehov mange ganger ved hjelp av. Det er mulig å dekke jordas behov for ren energi med vindkraft, og det med god . Vindkraft er en av de mest miljøvennlige formene for storskala kraftproduksjon. Vindkraft er verdens raskest voksende kraftteknologi og er mest utbredt i USA, . I de seneste år har sær- ligt Kina, USA og Indien øget vindkraft- dækningen (dvs. vindkraftens andel af elforbruget) og i 20var den samlede. VINDKRAFT (I EUROPA) external image 2059-vindturbin.

En oppstilling av den totale installerte turbin- kapasiteten i europeiske land i 200 viser at den . USA er fremdeles det landet i verden som har mest vindkraft, men Tyskland vil seile opp som ener i løpet av året.

I middelalderen begynte man å bruke vindkraft. Vindmøller spilte også en stor rolle under tørrlegging og gjenvinning av land fra Nordsjøen i deler av Nederlan . Gå til Vindkraft i verden – Det landet i verden som har installert mest vindkraft hittil er Kina, tett etterfulgt av USA. I 20var Kina det landet som installerte . Utbyggingen vil mer enn fordoble Norges produksjon av vindkraft, sier forskningsleder John Olav Giæver Tande i Sintef Energi.

I løpet av andre halvår 20vil det globalt bli installert mer vindkraft enn den. Vindkraft er en av verdens raskest voksende energikilder. Markedet har vist en årlig vekst på prosent i siste halvdel av 1990-tallet. I følge teoretiske beregninger er det norske tekniske potensialet for vindkraft på.

Installationen af nye vindmøller tog et nyt tigerspring i 201 hvor i alt GW blev føjet til verdens vindmøllepark. Tønsberg-firmaet WindSim er i ferd med å skape vindkraft-suksess i. I dag leverer de programvare til vindkraftprosjekter over hele verden. Landet har om lag en firedel av hele verdens fornybarkapasitet, hovedsakelig vindkraft. Produksjonskapasitet fornybar kraft (unntatt vannkraft) i .