Category: Без рубрики

Goal zero yeti

Har undersøkt litt rundt dette med solcelle lading av batterier og tror det skal. Dagens hytteanlegg har gjerne et solcellepanel på 50-120W. Grunnen til at temperaturkompensering av ladespenningen er så viktig er fordi .

For en PWM solcelle regulator som de fleste eksisterende hytteanlegg benytter så er fakta. Eller bruke en regulator ala’ solcellepanel? Bare noen tanker, men et solcellepanel (skal montere ett på taket av båten snart) gir visstnok ca.

På solcelle laderen står det output 5V/1A.

Regulatoren har LCD display som viser ladespenning, ladetilstand på batteriet +++. AGM batterier med solcelle og vind generator samt også ekstern laderegulator til. Kobles til via batteriklemmer eller sigarettenneruttak. Kvaliteten på ladespenning og ladestrøm er svært viktig. Vanligvis fra batteri og solcellepanel til 230V som vi har i vanlig stikkontakt.

AGM og Gel krever for øvrig jevnt over litt lavere ladespenning enn bly/syre, . Hjemmeleksen gikk ut på at båtens batterier bør få en ladespenning på 14. Benyttes solcellepanel på styrhuset eller dekk, og en ampères dynamo, . (more…)

Hva er universell utforming

Fagstoff: Universell utforming dreier seg om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de blir tilgjengelige for så mange mennesker . Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og. Hva som omfattes av produkter, omgivelser, programmer og .

Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett . Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandar er et begrep innen. Målet er et universelt utformet læringsmiljø som inkluderer alle studenter i. Hva lærer for eksempel arkitekt- og bygningsingeniørstudenter om .

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for . En definisjon av universell utforming er ”utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som . Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for . (more…)

Trykkbølgebehandling

Radial trykkbølgebehandling (ESWT) er en fysikalsk behandling som brukes ved langvarige seneplager og smertetilstander i muskel-/skjelettsystemet. Trykkbølgebehandling, godt dokumentert fysikalsk medisinsk metode for kroniske muskel og skjelett lidelser og idrettsskader. Forut for radial trykkbølgebehandling gjøres en klinisk/ funksjonell undersøkelse.

Ultralyd og MR kan være gode supplement til diagnostisering og lokalisering . Hos oss er det kiropraktoren eller fysioterapeuten som utfører trykkbølgebehandling. Vanlig prosedyre er at en pasient med kronisk lidelse ferdigbehandles ved . Radial trykkbølgebehandling er en relativt ny behandlingsform for smertetilstander i muskler og skjelett.

Radial trykkbølgebehandling er en ny fysikalskmedisinsk behandlingsmetode. Radial trykkbølgebehandling er en serie av høyenergetiske trykkbølger som . Trykkbølgebehandling (ESWT) har vist seg å være en trygg og effektiv behandlingsform for en rekke kroniske tendinopatier. Trykkbølgebehandling skjer uavhengig av medikamenter, for eksempel Cortison. (more…)

Epa fatty acid

Eicosapentaenoic acid (EPA; also icosapentaenoic acid) is an omega-fatty acid. In physiological literature, it is given the name 20:5(n-3). Gå til Conversion efficiency of ALA to EPA and DHA – Humans can convert short-chain omega-fatty acids to long-chain forms (EPA, DHA) with an .

Omega- fatty acids have been linked to healthy aging throughout life. Recently, fish-derived omega-fatty acids EPA and DHA have been associated . Although the long-chain n-fatty acids eicosapentaenoic acid (EPA) (20: n-3) and docosahexaenoic acid (DHA) (22: n-3) can be synthesized from linolenic . Eicosapentaenoic acid (EPA) is one of several omega-fatty acids. It is found in cold-water fatty fish, such as salmon. Omega-fatty acids are found in fatty layers of cold-water fish and shellfish.

Find patient medical information for EPA EICOSAPENTAENOIC ACID on. EPA (eicosapentaenoic acid) is a fatty acid found in the flesh of coldwater fish, . As for saturated and monounsaturated fatty acids, the omega-and omega-polyunsaturated fatty acids (PUFA) are chemically linked to fat structures known as . You’ve probably heard the terms “fatty acid” and “omega 3” before, but do you know what a fatty acid is or why your body needs it? (more…)

Fargekart beis innendørs

Tyrilin Interiørbeis er en vakker matt beis til innendørs bruk. LADY Pure Nature interiørbeis gir treverket en vakker og naturlig matt overflate. Beisen trenger inn, gir dybde og fremhever den naturlige strukturen i treet.

Inne; Gode fargekombinasjoner; Inspirasjon; Hvordan male inne; Anbefalte produkter. LADY Pure Nature er en interiørbeis som fargesetter, forskjønner og bevarer det naturlig vakre treverket. Lady Pure Nature Interiørbeis Matt er en vanntynnet oljebeis til innvendig bruk.

Benyttes på ubehandlet, lyst treverk innendørs, som vegg, tak, gulv, dør, list og.

TREBITT fargekart Bestill her TREBITT fargekart Bestill her. TREBITT beisprodukter gir kledningen en vannavvisende beskyttelse, samtidig som beisen vil fremheve det naturlig, vakre utseende til treverket. LADy Pure Nature er en helt ny interiørbeis som fargesetter, forskjønner. Fargene i dette fargekartet strekker seg fra de lyseste sarte nyanser, via varme.

Beckers’ terrassebeis fremhever treverkets naturlige aldring. I dette fargekartet har vi samlet blå og grønne farger av trehus. Rød er lidenskapens farge, og dette fargekartet handler om å finne de.

(more…)

Hvilke aksjer bør man kjøpe 2016

Ekspertene ser få gode alternativer til aksjer. VALGEST KVAL: Hvor skal man plassere pengene i 2016? Fjorårets aksjeår gikk overraskende bra til tross for oljeprisfallet.

På dagens møte ga analytikerne sine beste tips for 2016. Du kan lese vår tekniske analyse av Tesla-aksjen i dag nedenfor annonsen her. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle. Men virkelig solskinn over mange slitne REC-aksjonærer gjennom de . Norwegian-aksjen har konsolidert i det korte bildet, men finner betydelig teknisk støtte ned. To aksjer du bør selge, og en du bør kjøpe på Oslo Børs.

Hermanrud: Dette er aksjen jeg vil satse på i 2016. Hvis du skulle plukke én aksje for 201 hvilken aksje ville det vært? Jeg tror jeg ville valgt meg Yara, sier Hermanru. Han mener investorer bør ta mer fokusert risiko i 2016. Man har fortsatt tilgode å se sentralbanken i England heve renten, og sentralbanken i Japan fortsetter å kjøpe japanske statsobligasjoner.

Citi Private Bank-strategen forteller at de har kuttet deres globale overvekt i aksjer fra til prosent, . Analytiker spår kursoppgang: Aksjen er maksimalt positiv på innsidehandler.

(more…)

Super amoled

Gå til Super AMOLED – AMOLED is a display technology used in smartwatches, mobile devices, laptops, and televisions. BufretLignendeOversett denne sidenSuper AMOLED is Samsung’s version of AMOLED technology that in a thinner, power-efficient design that works better outdoors. Super AMOLED is a version of AMOLED display technology that integrates a capacitive touchscreen layer directly into the display instead of overlaying it on top .

Colors are typically brighter with AMOLED and Super AMOLE and blacks are darker because portions of the screen can be effectively turned . Samsung equipped the Galaxy S II with a Super AMOLED plus screen, but . Super AMOLED displays, which are found in Samsung smartphones, are designed to improve on the performance of traditional AMOLED . Samsung explains how Super AMOLED works, and give us some informations.

This Video Is about which is best display IPS or Super AMOLED. We’ll start alphabetically with AMOLE although to be a little broader we. One other term you will encounter is Super AMOLE which is . Super AMOLED and Super LCD are two of the best and most popular screen technologies currently in use on phones, and are the display tech . (more…)

Shoulder press muscles worked

When you are performing the shoulder press, you are using far more than three muscles to execute the lift. Learn correct technique with our Dumbbell Shoulder Press video, photos, tips and reviews. Learn why you need to overhead press and how exactly to execute the.

Any suggestions on exercises that will work similar muscles without . The shoulder press is a compound weight training exercise, meaning it requires movement around more than one joint. Back in the day, the standing overhead press was the cornerstone. Saxon to Reeves, Reg Park, and Arnold — used overhead pressing.

We also know that if you work as hard as you can against whatever. A Norwegian study compared a seated and standing barbell overhead press with a seated . The shoulder press targets all of your deltoid muscles to help you achieve broad. The main muscle targeted by the dumbbell shoulder press is the anterior . The top of the shoulder is made up of a three-part muscle called the deltoid. The shoulder press targets the anterior hea or front of the shoulder, primarily. Think traditional seated overhead barbell presses are your golden ticket.

(more…)

Autosys statens vegvesen

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Accenture for utvikling, vedlikehold og videreutvikling av Autosys Kjøretøy. Statens vegvesen har valgt Steria som leverandør for videreutvikling av nytt Autosys, det nasjonale motorvogn- og førerkortregisteret. Registrering av COC dokumenter VCOCO til vegvesnes autosys database for.

COC-dokumenter inn i Vegvesenets autoreg-system. Statens vegvesen bytter ut resten av førerkortdelen av Autosys 1. Da vil alle førerkorttjenester foregå enten i nytt Autosys, eller . Statens vegvesen har utviklet et nytt datasystem (Autosys) for håndtering av førerkort- og kjøretøyopplysninger som skal erstatte dagens system. Vil du være med å bidra som driftsressurs til Autosys-prosjektet?

Du vil bli ansatt i IKT Driftseksjonen i Statens vegvesen Vegdirektoratet og vil være avgitt til . Statens vegvesen inviterer med dette til prekvalifisering for utvikling av Autosys kjøretøy med tilhørende vedlikehold og videreutvikling. Statens Vegvesen har gått på en skikkelig budsjettsprekk på sine IT-systemer. Hun leder arbeidet med det såkalte Autosys-systemet. PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse . Statens vegvesen har utviklet et nytt datasystem (Autosys) for håndtering av førerkort- og kjøretøyopplysninger.

(more…)

Ejeksjonsfraksjon

EF, et av de viktigste enkeltmål på hjertets pumpeevne. Ejeksjonsfraksjonen er den prosentdelen av hjertekammerets fyllingsvolum (Vdiastole) . Redusert ejeksjonsfraksjon (EF) er assosiert med de alvorligste former for hjertesvikt, men mange pasienter med hjertesvikt har normal eller .

En ejeksjonsfraksjon er en måling som forteller hvor mange prosent av blod pumpes ut av en ventrikkel i hjertet ved hvert slag. Den måles ved ekkokardiografi (ECHO) og brukes for å . Ejeksjonsfraksjon for hjertesvikt er et nummer som brukes til å bestemme hvor effektivt en pasientens hjerte er å pumpe. Ved siste angiografi ble Ejeksjonsfraksjonen målt til. Det var under vurdering å sette meg på transplasntasjonsutredning.

Hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF). Førstelinje-behandlingen av hjertesvikt med HFrEF er ACE-hemmere/angiotensinreseptor . An ejeksjonsfraksjon er en måling som forteller hvor mange prosent av blod pumpes ut av en ventrikkel i hjertet ved hvert slag. I tidligere studier har man benyttet ejeksjonsfraksjon som mål på den systoliske funksjonen til venstre ventrikkel. De mest brukte mål på venstre ventrikkels kontraksjoner er fraksjonert forkortning (FF ) og ejeksjonsfraksjon (EF ). (more…)