Adr transport av farlig gods kurs

I oversikten finner du ADR – transport av farlig gods kurs fra hele landet, og alle ADR – transport av farlig gods kurs er fra seriøse kursleverandører. Her finner du ADR – transport av farlig gods kurs i Oslo som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere. BufretLignendeAS Farlig Gods har kompetanse, erfaring og godkjenning til å avholde alle typer ADR-kurs samt kurs for sikkerhetsrådgivere.

ADR-kurs-farlig-godsBufretLignendeADR – Transport av farlig gods – Landsdekkende oversikt over adr kurs – transport av farlig gods. ADR kurs er kurs for farlig gods, og er ett viktig sertifikat man må ha hvis man. Skandinavisk Trafikksenter er godkjent av DSB som ADR kursarrangør.

Transport av farlig gods/ADR på veg reguleres av forskrift om landtransport av farlig gods. ADR Oppfriskningskurs – alle klasser + tank. Ta kontakt for videre informasjon ang ADR kurs. Transport av farlig gods (ADR) Gods er en fellesbetegnelse på . Krav til ADR-opplæring for flere enn sjåfører.

Har bedriften personell med arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods?

ADR – Transport av farlig gods i Oslo – Landsdekkende oversikt over adr kurs – transport av farlig gods. BufretLignendeADR kurs er kurs for farlig gods, og er ett viktig sertifikat man må ha hvis man.