Betinget fornybare ressurser

Bærekraftig utvikling går ut på å forvalte de ressursene vi har, på best. Betinget fornybare ressurser er ressurser som fornyes hvis vi tar godt . En mer presis betegnelse på disse er derfor betinget fornybare ressurser.

Andre eksempler på fornybare ressurser er nedbør, vind og energien . Betinget fornybare ressurser: Mengden og kvaliteten av disse ressursene er avhengige av hvordan vi bruker dem. Betinget fornybare ressurser: Ressurser som kommer om og om igjen, men bare hvis vi bruker dem på riktig måte og ikke over bruker dem. Naturressurser – Enten materialressurs eller energiressurs: – Materialressurser – råstoffer.

Betinget fornybare ressurser: Jor fisk og Skog! Naturen har begavet oss med en rekke produkter uten noe som vi ikke ville være i de forholdene vi er i dag. I dag kan vi si at vi er utviklet, men det ville ikke ha . Naturressurser kan også deles inn i fornybare ressurser, betinget fornybare. Eksempler på fornybare ressurser er vin vann, sollys, jordvarmen, hvorav . Gå til Fornybare og ikke-fornybare naturressurser – Andre ressurser er bare betinget fornybare, avhengig av menneskets atferd – drikkevann, . Når det gjelder eksempelvis vannkraft, er vi i grunnen lite bekymret for at det skal slutte å regne og at vi ikke skal få nok vann til . Her inngår kretsløpsressurser og betinget fornybare ressurser. For 50- år siden var jordbruksarbeid her i landet kombinert med skogbruk og fiske.

Vi har både fornyebare, ikke fornybare, lagerresurser, betinget fornybare, ubetinget . Forklar med egne ord hva som ligger i uttrykket betinget fornybar. Betinget fornybare ressurser er ressurser som fornyes hvis vi tar godt vare på dem, . Sikre optimal utnyttelse av en begrenset ressurs I energmarkedet kan en skille mellom fornybare, betinget fornybare og ikke fornybare ressurser. Jorda betinget fornybar ressurs av landsarealt er oppdyrket. Skog er definert som en betinget fornybar ressurs siden volumet i skogen vil gjenvinnes dersom det sørges for foryngelse etter.

Deretter behandles betinget fornybare naturressurser som fisk, skog og økosystemtjenester, og så de fornybare naturressursene vannkraft, oppdrettsfisk og . Betinget fornybare ressurser er blant annet metaller og alle de organiske ressursene: jorda, skogen, planter, dyr. Fornybare ressurser der mengden og kvaliteten på dem er avhengig av hvordan vi bruker dem. For stort forbruk av en betinget fornybar ressurs kan føre til . Betinget fornybar ressurs → biomasse en begrenset ressurs.

Ren luft, rent overflatevann, grunnvann og jordsmonn er betinget fornybare ressurser. Tradisjonelt har nok mange sett på vann og luft som . Ressurskonflikter “Allmenningens tragedie” En kjent artikkel av G. Hardin fra 196 handler Betinget fornybare ressurser For at allmenningens . En fornybar ressurs er en ressurs som det tar kort tid å danne eller fornye. Hva menes med en betinget fornybar ressurs? Betinget fornybare ressurser Fornybare ressurser som ikke blir overbeskattet eller forringet på annen måte.

Gi eksempler 3) Hva menes med en fornybar ressurs? Gi eksempler 4) Forklar med egne ord hva som ligger i uttrykket betinget fornybar 5) Hva er gjenvinning . Man kan skille mellom fornybare ressur- ser, betinget-fornybare ressurser og .