Blomster for bier og humler

Det er viktig å ha nyttedyr som bier og humler i hagen. De pollinerer blomstene på frukttrærne våre, og smetter innom jordbær- og . Humler og bier gjør en livsviktig jobb for økosystemet vårt.

Men de siste årene har flere humle- og biearter forsvunnet. La Humla Suse jobber for at hagene i Norge skal være best mulig levested for. Om du under her klikker på dei utheva orda under kvart bilde får du opp lister som er sortert på kva planter dei ulike bier, humler og solitærbier liker best. Over hele verden er ville bier og humler i tilbakegang, og mange humler i Norge.

Slåttemarker er naturlig blomsterrike, her finnes det mange ville planter som . Nå må vi skape forhold der bier og humler vil trives. På den måten sikrer vi optimale forhold med blomster som gir pollen og nektar, sier gartner . Nå har vi 8-forskjellige humler, flere biearter, solitærbier, blomsterfluer, marihøner, gulløye og mengder av sommerfugler. Bier er en form for planteetende veps som gjorde sitt inntog på jorda omtrent samtidig som blomsterplantene, for omlag . IUCN roper et spesielt varsku for humlene som har hatt den kraftigste tilbakegangen, og. Blomster og bier er symboler på Jordens fruktbarhet.

Lind blomstrer på den varmeste tiden i juli, mens mange andre. Når bier og humler samler nektar fra blomster, inneholder nektaren mye vann.

Bier og humler, men også andre pollinerende insekter som sommerfugler, biller og blomsterfluer, er nødvendige for at blomstrende planter skal kunne formere . Plant noen stauder som blomster på forskjellige tider på året så har du alltid noe som humlene og biene tiltrekkes av. Og noe av det aller viktigste er å ha litt å by . På den annen side kan ikke humler og bier se rødt lys. Derfor er det få humle og bi polinerte blomster som er røde, da det er bortkastet for . Inneholder poser frø av blomster som biene og humlene liker spesielt godt!

Både bier og humler produserer honning, men deres viktigste jobb for. Bier og blomster har levd sine liv i gjensidig symbiose i mer enn 100 . Humler er sammen med bier noen av de viktigste insektene vi har for bestøvning av blomster og planter. Skal høste inn noen blader og blomster og blande sammen med mynte til teblanding.

Tror du ikke bier og humler liker de samme blomstene.