Deet farlig

Mange av insektmidlene i handelen, inneholder DEET (dietyltoluamid). DEET er farlig ved svelging og irriterer øyne og hud. Mygg og andre insekter kan være plagsomme om sommeren.

Det finnes mange metoder for å beskytte seg mot mygg, men noen myggmidler kan ha uheldige . Kvikksølv kan hope seg opp i dyr og mennesker. Det kan føre til skader på nervesystemet og nyrene. Vanlige myggmidler kan være skadelige for små barn.

Det er advarselen fra Statens forurensningstilsyn (SFT) som advarer alle foreldre mot . SMITTER ANDRE: Fastleger er bekymret for at den nye fraværsgrensen fører til at smittefarlige ungdommer likevel går på . Trodde du cyani giften fra en grønn mamba eller napalm var ille saker? Vel, det er ingenting i forhold til det som Da vil disse stoffene virkelig . Det er ikke farlig å holde seg når man må tisse. Det kan ødelegge følelsen av vannlatningstrang og . For timer siden – Ordfører i Fredriksta Jon-Ivar Nygår ler av at cruiserederi har avlyst Fredrikstad som anløp på grunn av Lislebyveien.

Mandag blir det varmt, tirsdag blir det varmere, er advarselen fra. Det som gjør den ekstra farlig er at det ikke har vært noen store branner der .

Alle som har forsøkt å jobbe om natta, vet at det kan være tøft. Det å snu døgnrytmen og jobbe når kroppen vil at det skal være natt; sove når kroppen mener det .