Elektrisk spole

Spole er i elektroteknikken en passiv, topolet elektrisk komponent som er laget for å oppvise en induktans eller for å kunne skape et magnetfelt. Guide til Komponenter – HiST praktisk elektronikk,rh:histelektro. Elektrisk spole – wanrh:wand.

Instrusjonsbok for EE- EE-8/og EE-2 Laboratoriebok,rh:ee. Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet. I alle elektriske ledere vil det oppstå induktans, men styrken av induktansen kan betraktelig økes om en leder vikles opp som en spole, også kalt solenoide. Det forholder seg rent faktisk ikke slik at det flyter veske i elektriske kabler, men som et intuitivt bilde for å forstå . Elektrisk strøm og en vannstrøm gjennom et rør er ikke helt det samme, men det gir allikevel . Hensikten med oppgaven er bli kjent med egenskapene til en elektrisk spole,. En spole ( med selvinduktans L) motsetter seg endringer i strømmen gjennom . En spole er en metalltråd viklet til en kveil (”sløyfe”).

En viktig egenskap til en spole er at den kan ”lagre” elektrisk energi i form . Spoler i elektriske kretser brukes så vidt meg bekjent enten til å øke eller minske spenningen (transformator) eller til å drive en magnet (motor) eller generere . Faradays eksperiment som viser induksjon mellom spoler av elektriske ledere: Batteriet til høyre gir en konstant strøm som går . Partikler ladd med elektrisitet av samme type frastøtte hverandre, mens det var tiltrekning. Dette kalles en elektrisk spole, og løkkene kalles for vindinger.