Fonnakart karmøy

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti. Fonnakart er eit samarbeid mellom kommunar i Hardanger, Sunnhordland og Nord-Rogaland. Kartportalen Fonnakart inneheld kommunenes mest detaljerte . GIS/Line,gisline,fonnakart,Bokn,Karmøy,Utsira,HaugesunTysvær,VindafjorSveio,Bømlo,Fitjar,StorTysnes,KvinnheraEtne,Jondal,Odda,Ullensvang . Søk etter eiendom ved å skrive inn gårdsnummer og bruksnummer.

Eventuelt også festenummer eller seksjonsnummer hvis det finnes. Vi har oppdatert plan data for Fonnakart kommunene, som kommer fra en WMS tjeneste. Nettlenke Live Ship Tracking (AIS) Stavanger. Reguleringsplan utarbeidet for fylling i sjø for HED på Husøy i Karmøy kommune.

Normalt blir vàre kartbaseri Karmøy Kommune satt til automatisk. Kartene vil være oppdaterte på nett pà fonnakart. Det er også tatt kontakt med Karmøy Kommune med forespørsel om asfaltering og. Kommuneplanens arealdel er vist på: fonnakart. Per Fadnes: Kartlegging av sopfloraen i noen naturbeitemarker i Karmøy kommune 2008.

Jarsteinen; Juden; Kalven; Karmøy; Kattholmen; Kavholmane; Kavholmen; Keipen; Kilholmen.

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med. Kart-og oppmålingsingeniør – Karmøy kommune ligger i. Karmøy kommune – kommunen som vil at du skal lykkes. Fjord motorpark, og øverført omrissene til et mer tydelig kart som ble hentet fra fonnakart. Garasje I følge selger foreligger rammetillatelse fra Karmøy kommune om utvidelse av boligen.

Tomte areal er oppmålt fra fonnakart og er omtrentlig. I desse dagar får kartløysinga ny drakt og nokre endringar i funksjonar og .