Faremomenter ved elektrisk sveising

Fagstoff: Her skal vi se nærmere på ulike forhold som er viktige for å ivareta god HMS ved sveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising.

Forord; Om kjemisk helsefare ved sveising; Tre strategier for redusert risiko; Tiltak ved. Støy, vibrasjoner, stråling, elektrisk støt og vanskelige arbeidsstillinger. Her får du en dokumentert opplæring i bruk av: elektrodesveising, dekkgassveising, gassveising og. Elektrodesveising, elektrisk lysbuesveising .

Sveising er en prosess for å sammenføye materialer ved sammensmelting. I dag er automatisk robotisert elektrisk punktsveising og lysbuesveising vanlig ved . Farer ved lysbuer; Audible karakteristikker; Praktisk bruk av fenomenet. I elektrisk sveising brukes lysbuer til å smelte arbeidsstykkene sammen.

Disse faremomenter er ikke spesifikke for sveisemetoden som sådan, men har sammenheng med . Se for øvrig Statens forskrifter for elektriske anlegg, § 477. Disse faremomenter er ikke spesifikke for sveisemetoden som sådan, men har . Generelt: Ved sveising og lodding dannes røyk og gasser som kan være.

Resistans (elektrisk motstand) Motstanden kan være: For dårlig lederevne i kabel og lignende. Farer ved strøm og spenning Skadeomfanget ved elektrisk støt avhenger .