Foton masse

Vi har allerede forklart i et tidligere innlegg hva elektromagnetisk stråling er. NDLA er et samarbeid mellom fylkeskommuner for å kjøpe inn og gjøre tilgjengelig digitale læremidler for. Hva er fordelen med at blodet strømmer sakte gjennom kapillærene?

Før fantes det mange forskjellige teorier på hva nordlyset er. Men for hvert skall det hopper tilbake gir det fra seg energi i form av fotoner, altså lys. Så hva er grunnen til at vi ikke ser en økende satsing på solceller?

Kort fortalt slår fotoner i sollyset løs.

Ved å se på strålingen via et spektroskop kan vi se på spekteret hva dette kilden består av. Det er denne energiforskjellen som kalles et foton, og kan også. NDLA Forbrenningsreaksjon: Magnesium brenner.

Dopplereffekt; Rød og blå forskyvning – universet utvider seg; Hva sier dette om Big Bang-teorien? PDF- eller ePub-format som hjelpemidler til eksamen. Eg kan heller ikkje tenke meg at nordlys kjem av millioner av foton – eg ville sikta langt. Men ja, jeg ser hva du skriver og skal rette opp i alt så fort som mulig. Disse fotonene danner spektrallinjene i spekteret.

Eleven skal kunne forklare hva elektrisk strøm og spenning er; – Eleven skal kunne bruke begrepene.

Fotoner Strøm Få elevene til å finne argumenter for bruk av solceller. Foton er i kvantemekanikken et kvant av elektromagnetisk stråling. Dette var første formulering av hva som i dag kalles kvanteelektrodynamikk. I tabellen er vist de vanlige betegnelser på forskjellige typer elektromagnetisk stråling med tilhørende bølgelengder, frekvenser, fotonenergier . Er stråling som består av fotoner eller partikler som direkte eller indirekte er i stand til å danne ioner.

Denne elektromagnetiske strålingen blir sendt ut i form av fotoner. Lys omgir oss overalt, og de fleste av oss har en formening om hva det er. Vi spør ved å gjøre forsøk og observere hva som skjer. Etter ganske kort tid vil ett eksitert elektron falle tilbake til normalstilling og avgi ett foton (energ i form av lys). Ressurser til læreplanen i biologi for videregående skole.

Et foton som treffer i grenseflatene mellom de to platene, kan slå løs et elektron som. For å være kritisk, synes jeg kanskje framstillingen av hva som skjer kunne vært enda klarere.