Gametofytt

Gametofytt er en multicellulær struktur eller en generasjon, som enten hann- eller hunn-kjønnede kjønnsceller (gameter). Gametofytt, kjønnet generasjon hos planter, se generasjonsveksling. Generasjonsveksling hos planter vil si at livssyklus består av en regelmessig veksling mellom to generasjoner, en gametofytt og en sporofytt, som har forskjellige .

Sporofytten hos blomsterplantene er stor og danner ved reduksjonsdeling (meiose) sporer som vokser til en gametofytt som danner gameter. Sporofytt og gametofytt lever uavhengig av hverandre. Gametofyttgenerasjonen starter med spiring av en spore som danner et lite prothallus . Livssyklus hos plantene består av generasjonsveksling – en haploid fase kalt gametofytt generasjon alternerer med en diploid fase kalt .

Formeringsorganer dekkfrøete planterinnlegg23. Mindre gametofytter enn sporofytter – Norsk.