Hva er globalisering

Globalisering har blitt det mest populære begrepet for å forstå vår samtid. Og hvorfor har vi fått en politisk debatt for og mot . Globalisering, uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle. Globalisering er et begrep du ofte leser om i media og som blir mer og mer aktuelt.

Hva er det egentlig, og hvorfor er det så viktig å vite om det? Fagstoff: Ordet globalisering beskriver en verdenssituasjon med økt flyt over landegrenser – flyt av varer og. Globalisering er et uttrykk for en økende grad av samhandling, integrasjon,.

Allerede i vikingtiden handlet man med varer over landegrensene. Man lærte nye skikker av hverandre, påvirket hverandres språk, og utvekslet . Finn definisjon på globalisering og andre begreper hos definisjoner. Globalisering skjer gjennom en samhandling av politiske, økonomiske, teknologiske og økologiske prosesser. Hva er globalisering, og kan dere hjelpe meg med å drøfte positive og negative konsekvenser av globalisering?

Er det noen som kan forklare meg hva globalisering betyr? Hvorfor er det snakk om det i media, og hvorfor er det så viktig? Definisjon Globalisering er et uttrykk som har sk.

Globalisering er blitt et moteord og et begrep som skal omfatte mange verdensomspennende endringsprosesser.

Det finnes mange definisjoner av globalisering, men i store trekk innebærer globalisering en stadig større bevegelse av mennesker, varer, kapital og ideer på . Globalisering betyr altså en økning av økonomisk, kulturelt og politisk samarbeid på tvers av landegrensene. Hva er argumentene for og imot globalisering? Hva er det som driver globaliseringen framover? Med globalisering forstår jeg at alt – Kapital, Varer og Tjenester, og.

Ser vi på utviklingen hva gjelder utenlandske direkteinvesteringer vil Kina . Globalisering er en generell utviklingsprosess som gjør verden til et samfunn, eller minsker betydningen av landegrensene. Før jeg viser dere hvordan globalisering preger min hverdag, vil jeg først og fremst dele litt generell informasjon om globalisering. Filmen viser hvordan Norge påvirkes av globaliseringen. Hvordan påvirker globaliseringen det norske språk? For å kunne svare på hvordan globaliseringen påvirker det norske språk, må en først av alt undersøke hva . Hvem taper og hvem vinner på globalisering?

Globaliseringen – som bidrar til at handel, økonomisk . Hvordan har globalisering påvirken både rike og fattige land? Den globale landsbyen Hvordan har globalisering . Målet med mitt foredrag kan ikke være å analysere globaliseringen i alle dens former, men mer å rette søkelyset mot hva den betyr for Norge og norske bedrifter. Hvis det er riktig at vi lever i en globalisert verden, hva innebærer dette for økonomi, politikk, kultur, arbeid og friti selvbilder og identitet? Globalisering er alt det arbeidet som gjøres for å kunne nå markeder med andre språk og.

Hva kreves for å kunne globalisere et produkt? Begrepet globalisering innebærer at fenomener flyter over landegrenser og. Det er også mange som mener at globalisering er et feil ord på hva som skjer i verden. De vil heller ha ord som internasjonalisering eller .