Hvor skal betjeningspanelet plasseres

Dette gjelder først og fremst på komponentsiden hvor det aggressive miljøet som er til stede i for. Brannalarmsentral og detektorer skal være FG-godkjent for bruk i landbruket. Kapittel Uteareal og plassering av byggverk. Betjeningspanel skal være plassert med betjeningshøyde mellom m og m over ferdig gulv.

A Betjeningspanel skal være plassert med betjeningshøyde mellom m og m over ferdig gulv. Stikkontakter skal monteres minimum m fra hjørne. SA skal, om mulig, ikke plasseres i område hvor.

Du skal tegne hvor sentralapparatet, detektorene og signalgivere skal plasseres. I tillegg må du finne ut hvor mange og hvilken type av detektorer som skal . En avtale skal i utgangspunktet dekke en fullstendig teknisk kontroll av. Orienteringsplanen skal i kombinasjon med informasjon fra brannsentralen gi brann- og redningspersonell informasjon om hvor alarmen er utløst og en oversikt om.

Orienteringsplaner plasseres ved betjeningspanel for . Juster kabellengdene i forhold til hvor de skal tilkobles. Systemet styres via et betjeningspanel som normalt plasseres ved. Er det montert brannslange, skal egen kurs tas ut før magnetventil.

NB: Husk å fylle ut skjemaet på forbrukerveiledningen som viser hvor sensorene er plassert.

Hvordan skal tilluft- og avtrekksventilene (omdreininger) stilles inn ?