Brannalarmsentral

BS-4er en komplett brannalarmsentral med fulle betjeningsfunksjoner. Sentralen fungerer som betjeningspanel for én eller flere definerte operasjonssoner. Autroprime interaktive branndeteksjonssystem.

Holars 20- Trådløs FG godkjent sentral (Soner). COLT er en serie konvensjonelle brannalarmsentraler med eller soner. COLT bruker aktive endeledd for å muliggjøre deteksjon av.

Brannalarmsentralen har individuell kontroll over alle trådløst tilkoblede røykvarslere.

Når en røykvarsler går av, gir sentralen en alarm og det vises hvilken . Konvensjonell brannalarmsentral med soner (sløyfer). Installasjons- og igangkjøringshåndbok, Brannalarmsentral BX-1 116-P-BX10LFG/IN 2005-06-0. Servoteknikk CS10Brannalarmsentral En kompakt adresserbar brannalarmsentral med 1- sløyfe og 1adresser. Et grafisk display med linjer og 21 . Venstre: IDO 5optisk detektor med innebygget sirene.

Midten: manuell brannmelder med gjenbruksglass. For å kjøpe våre adresserbare brannsentraler kreves det at du har gjennomgått kurs. Brannalarmsentral CSP2Dette er en FG godkjent konvensjonell brannalarmsentral med sløyfer som gir et kostnadseffektivt alternativ til analoge .

Ved siden av brannalarmsentral og eventuell undersentral/brannmannspanel skal det finnes orienteringsplaner og annen informasjon for . Firebrand; FI-C er en vdc brannalarmsentral, som leveres med stk brannsoner. FI-C er produsert i samsvar med kravene; ENpktog pkt4. Noen som har erfaring/tips til å koble en brannalarmsentral med GSM-senderen til xComfort Home Manager (gammel versjon)?

Varsling av brann, enten av en person eller av et automatisk anlegg. Brannalarmsentral, Den Nasjonale Scene, Bergen, Elektrisk Bureau. Subject; Brannalarmsentral, Den Nasjonale Scene, Bergen, . Betjening av brannalarm-sentral og branninnstruks: Forvarsel: Dette signaliseres KUN ved korte pip i alarmsentralen mellom ‘l.

Kompakt konvensjonell brannalarmsentral for boligmarkedet. Mottakers e-post: (når du sender til flere mennesker, egen e-postadresse med et komma).