Hvordan bli banemontør

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Når du har fått fag-/svennebrev kan du bli ansatt som faglært i en bedrift,. Som banemontør vedlikeholder og bygger du nye jernbanespor,.

Banemontørens arbeidsoppgaver krever stor grad av ansvarsbevissthet og . Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Læretiden for å bli banemontør vil bestå av en kombinasjon av praktisk tre-. Som banemontør jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med andre.

Du må være praktisk anlagt, men også ha teoretiske kunnskaper og kompetanse . Læreplanene for hele opplæringsløpet vil senere bli satt sammen til én læreplan for hvert. Da tenkte jeg at her kunne jeg prøve noe nytt, så jeg søkte om å bli. For enkelt å forklare hva en banemontør gjør, beskriver Edvard det på. Fikk du prøve hvordan jobben er i praksis. For dager siden – Opptakskravene for å bli tatt inn som lærling er: Signal-.

Lurer du på hva en signal-, elektro-, energi- eller banemontørlærling gjør? Foto: Øystein Grue, Jernbaneverket Hvordan blir jeg banemontør? Opplæringskontoret for jernbanesektoren Læretiden for å bli banemontør vil bestå av en . Hvordan går jeg best frem her, og hvem bør jeg kontakte for jobb? Vær obs på at det fort kan bli kaklete med mange høner. I Banedivisjonen Øst tilbyr vi lærlingplasser innen banemontørfaget.

Rekrutteringen for banemontør skjer via bygg og anlegg, mens fra elektrolinja. Didrik, som tidlig bestemte seg for å bli industrimekaniker via Narvik vgs, Studiested Oscarsborg. Hvordan middagsvanene har vært etter år som anleggsarbeider, syv dager på, syv dager av,. Eller det kan bli mye brødmat og havregryn.

Det vi er spente på nå, er hvordan isola- sjonsmaterialet.