Indøk jobb

Gikk ut fra Indøk i 200 har jobbet for Accenture i Oslo siden september 2006. Hele prosent av masterstudentene på industriell økonomi og teknologiledelse (indøk) ved NTNU fikk relevant jobb allerede . Han tror NTNUs innskjerping av karakterer på masteroppgavene vil ha lite å si for indøk-studentene.

Bedriftsgruppen har hovedansvaret for bedriftspresentasjoner, booking av bedrifter og jobbkatalogen. Markedsføringsgruppen jobber med å markedsføre Indøk . Hvis jeg tar industriell økonomi,hva slags jobber kan jeg da regne med å få? Får ikke jobb: Fredrik Jonassen står uten jobb to måneder etter siste.

Velkommen til klubben, ferdig utdannet sivil ingeniør (INDØK) 201 . MYE ARBEI HØY LØNN: Hele 1prosent av avgangsstudentene fra Indøk-profilen ved NTNU jobbet over timer i uken i sitt første . Jobbmulighetene etter å ha fullført en master i industriell økonomi og teknologiledelse er veldig gode. I mange tilfeller besegler sommerjobben indøk-studentenes videre skjebne. Ved NTNUs institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) fikk prosent av 2010-kullet jobb før de var ferdig med studiene. Indøk-jentene ved NTNU er blant de mest attraktive i jobbmarkedet. Alle ledige Industriell Økonomi jobb i Norge.

Nå studerer han Industriell økonomi på NTNU. Dersom jeg ikke klarer å få meg jobb når jeg blir ferdig her, blir jeg meget skuffet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen på frierføtter hos indøk-studenter på NTNU. Kan en jobb i Norges Bank være aktuelt for deg i fremtiden? Du trives på østlandet og vil jobbe i industrien her, indøk hbv Kongsberg . Nyutdannet Sivilingeniør fra NTNU i industriell økonomi og teknologiledelse våren. Din jobb vil innebære analyse, utvikle underlag på trender og endringer . Som student ved Indøk NMBU har du mulighet til å få et tett forhold til dine.

Dersom det finnes forbedringspotensial i fag eller planer, jobber Indøk alltid . Jeg ser at NTNU tilbyr studielinjen Industriell økonomi og teknologiledelse (INDØK), og. Dette kan ha noe å si når du skal søke deg jobb i Norge etter studiene. Dvs ikke nok til å komme inn på indøk på NTNU. Industriell økonomi- og teknologiledelse (IndØk) ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunnsvitenskap.

Hvis du liker matematikk og har lyst på en annen jobb enn lærer eller på. Og de jeg jobber for på statoil: Kan ikke ansette folk fra indøk til . Indøk-student Dan André Berg fikk drømmejobb som konsulent i London etter å ha. Dan André Berg rett fra Universitetet i Stavanger til fast jobb i London. Professor Lars Magnus Hvattum (35) ved Insitutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU blir logistikkprofessor i Molde. Industriell økonomi vs Byggteknikk og arkitektur på UMB.

Men so far så er jeg for indøk, ser ut som jeg får jobb når jeg er ferdig. Jeg jobber som konsulent i avdelingen Environment and Energy Efficiency i Det. Master i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU i Trondheim. Du som leser dette fikk deg kanskje jobb før webteknologi gjorde bilder til et.

Jeg liker å jobbe med mennesker og vil ha en utdanning som sikrer jobb i fremtiden. Hva ligger snittet på for indøk-masteren? Linjeforening for Industriell Økonomi ved UiS. Toårig master i industriell økonomi hadde i år 4primærsøkere.

Næss-Ulseth var ferdig utdannet fra indøk på NTNU i 2014. Da gikk prosent av de nyutdannede sivilingeniørene til en jobb i oljebransjen, .