Koordinasjon definisjon

Her kommer koordinasjon og koordinasjonstrening inn i bildet. Koordinasjon er samspillet mellom sanser, nerver og muskler i en bevegelse. Det finnes koordinative egenskaper: Innhold.

Fagstoff: Her belyses begrepene teknikk og koordinasjon knyttet til aktivitet og idrett. Koordinasjon defineres som evnen til å samordne . En definisjon på koordinasjon er: Evne til samordning av. Koordinasjon er evnen til å samordne kroppsbevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene.

Hollekim/Vingedal:20) Koordinasjon handler om at det er . Definisjon av koordinasjon i Online Dictionary. Gym-oppgaver i utholdenhet, hurtighet, spenst, koordinasjon og dans. Spenst defineres som kroppens evne til å hoppe høyt eller langt. Definisjon: En arbeidskravsanalyse er en kartlegging og grundig.

Du kan også legge til en definisjon av Koordinasjon selv. En av de meste kjente koordinative egenskapene er øye – hånd- og øye – fot –koordinasjon. Her det det samspill mellom øyet og foten eller .