Koordinasjon

Du må vite hva som skal gjøres, hvordan og når det skal gjøres. Her kommer koordinasjon og koordinasjonstrening inn i bildet. Gode øvelser for trening av grunnleggende koordinasjon.

Velg video i temamenyen til høyre på siden. Koordinasjon er samspillet mellom sanser, nerver og muskler i en bevegelse. Det finnes koordinative egenskaper: Innhold.

Fagstoff: Her belyses begrepene teknikk og koordinasjon knyttet til aktivitet og idrett.

Fagstoff: Har du tenkt over hva som skal til for å klare å mestre ulike bevegelser? Hva er det som gjør at en som tar salto, vet når en skal strekke . Fagstoff: Det å etterstrebe god teknisk utførelse av ulike aktiviteter og idretter er viktig sett fra ulike ståsteder. Fagstoff: Sanseapparatet vårt fanger opp signaler fra omgivelsene via nervesystemet.

Nervesystemet gir beskjed til hjernen, og derifra styres . Koordinasjon er evnen til å samordne kroppsbevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene. Hollekim/Vingedal:20) Koordinasjon handler om at det er . To og to forsøker å dytte finte den andre ut av balanse og ned av benken. Koordinasjon består av mange egenskaper, f.