Poenggrenser 2016

Viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket.

Samordna opptak sender i hovedopptaket 20ut 7tilbud om studieplass. Presentasjon av søkertall 20og faktanotat om hovedopptaket 2016. Poenggrenser etter hovedopptaket 20- 20(html) . Poenggrensene er antallet konkurransepoeng til den lavest rangerte søkeren som fikk tilbud om opptak ved hvert .

Poenggrenser for årsstudier og bachelorstudier ved HiOA i Samordna opptak 2016. Oversikt over poenggrenser til videregående skoler i Oslo. Har du allerede begynt å planlegge søknaden for 20og lurer på om. Søk opp studienes poenggrenser og ventelister for høsten 20her:. Søkertall og opptaksrammer 2-årig master ved NTNU 2016/2017.

I oversikten finner du antall studieplasser, antall søkere og poenggrenser fra hovedopptaket . Hvert år får vi en oversikt over poenggrensene etter at det samordna opptaket er avsluttet. Poenggrenser og kravkoder (gjelder opptaket 2016). Velg fylke -, Aust-Agder, Buskeru Finnmark, Hedmark, Hordalan Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag . Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold vinter 20Opptakstall for realfagskurs Opptakstall for Masterstudium i scenografi Søkertall for opptak til . Poenggrenser frå meir enn tre år tilbake finn du på Samordna opptak sine nettsider.

Poenggrensen er i år 5for førstegangsvitnemål og 5for. Som et prøveprosjekt tar høyskolen derfor opp 4bachelorstudenter i 2016. Kvote for førstegangsvitnemål: 5(høst) og 5(vår).

Ordinær kvote: 6(høst) og 6(vår). Kvote for førstegangsvitnemål: 5(høst) og 5(vår). Ordinær kvote: 6(høst) og 5(vår).

Nedre poenggrense for inntak til Vg(videregående trinn 1) for ungdom med opplæringsrett, skoleåret 2015/201 1. Du finner poenggrenser til våre studier på våre studieinformasjonssider. Annen utdanning: Tror dere poenggrensene på.