Reflektor antenne

Yagi-antenne er en retningsbestemt antenne der antennekabelen har kontakt med en. Dimensjonene på, og avstandene imellom dipol, reflektor og direktorer . En antenne har samme egenskaper som senderantenne og mottakerantenne og.

Bak denne plasseres en eller flere reflektor, som består av . SKREDDERSYDD:Den klassiske Yagi-antennen peker mot signalkilden. Den består av en foldet dipol, en reflektor bak denne som sørger for at . En antenne kan enkelt beskrives som en omformer av tilfort effekt. Normalt består en Yagi-antenne av en reflektor plassert bak det aktive elementet . Ei antenne er ein gjenstand vi bruker for å sende og motta elektromagnetiske signal igjennom. Reflektoren er den delen som er bakerst på antenna. En reflektor for en trådløs antenne kan både fokusere en ruterens Wi – Fi kringkasting og foredle en svak eller fjernt signal ankommer en datamaskin antenne.

Cassegrain- og Gregorianske antenner har en sekundær reflektor, henholdsvis bak eller foran brennpunktet. En reflektor for en HDTV-antenne kan konstrueres av metallisk materiale. Reflektoren er utformet for å fange og sprette HD-kringkasting signaler til antennens . Yagi-Antennen gehören zu den Längsstrahlern und verwenden strahlungserregte Elemente.