Norges 400 rikeste

Kapital’s oversikt over de 4rikeste personene i Norge. Norge har fått nye milliardærer, og til tross for at John Fredriksens verdier krymper, har landets 4rikeste til sammen aldri sittet på så . For trettende året på rad presenterer Kapital oversikten over Norges 4rikeste, og den viser at det har aldri vært flere milliardærer i Norge.

Vi snakker selvsagt om Kapitals etter hvert så berømte 400-liste, et av de. Siden januar 19har Kapital presentert formuesanslag for Norges rikeste personer. Norges 4rikeste har økt formuen med milliarder kroner i løpet av det siste året, viser fersk liste. Kapitals liste over Norges 4rikeste er den eneste oversikten som er egnet til å gi et riktig bilde over de reelt rikeste i landet, og den er det nærmeste vi kommer .

Kjell Inge Røkke tar et byks oppover på listen over Norges rikeste. For første gang er Norges 4rikeste gode for til sammen over én billion kroner, melder Kapital i en fersk oversikt. Odd Reitan er Norges rikeste statsborger, ifølge Kapitals liste over Norges 4rikeste. Kapital): For første gang kreves det over en halv milliard kroner for å komme med på listen over Norges 400-rikeste, skriver Kapital i ukens . Kapitals oversikt over Norges 4rikeste er landets kanskje aller mest siterte nyhetssak. På bladets liste over Norges 4rikeste er Hagen hele milliarder kroner rikere enn nestemann, skipsrederen John Fredriksen med hyggelige milliarder . Bladet kapital har utarbeidet en liste over de 4rikeste i Norge.

Oversikten viser at gruppen hadde en realavkastning på prosent det siste . Prosjektet er et kollektivt arbeid fra hele Kapitals redaksjon.

Fast redaksjonelt ansatte i alfabetisk rekkefølge:. Disse personene har generert formu- ene sine på ulike måter, men de har likevel noe til felles. Norge har en reell formue på over en milliard kroner. Formuen til Norges 4rikeste har økt med milliarder det siste året. I denne oppgaven belyser vi skattenivået til Norges 4rikeste familier.

Vi gjør dette ved å ta utgangspunkt i Kapitals liste over Norges . For Norges 4rikeste familier utgjorde samlet formuesskatt i 20prosent av deres anslåtte realformue. Dette er vesentlig lavere enn den offisielle . Norges rikeste har nå en samlet verdi på 9milliarder kroner. Norges rikeste mann John Fredriksen er blitt milliarder rikere, og er . Oppkjøpet av ACAP Invest har ført Trond Frigaard inn på Kapitals liste over Norges 4rikeste personer. Andresen (i midten) er rikest i Norge, etterfulgt av Kjell Inge. Ifølge Kapitals liste over Norges 4rikeste var Fredriksen god for nær . Norges 4rikeste kontrollerer verdier på 9milliarder kroner, meldte Kapital før helgen.

De kan også opplyse om at de 4som topper . Rikingene drar ifra: Landets 4rikeste har blitt seks prosent rikere i 2016. Nå har de 4rikeste personene i Norge så og si hentet inn igjen de rundt 1milliarder de ble fattigere i løpet av finanskrisen, skriver .