Rettsvitenskap uib poenggrense

Masterstudiet i Rettsvitenskap (krav SP). Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. Reiselivsutvikling Alle Alle 2105Rettsvitenskap 50.

Universitetet i Bergen (UiB) 2020ORD . Rangert etter poenggrensene for ordinærkvoten. Poenggrenser, snittkarakterer, kjønnspoeng, det er et hav av fakta du må. Rettsvitenskap – Universitetet i Bergen (5 poeng) . Godskriving av eksamener fra masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB: Første og andre studieår fra UiB godskrives som 1. Nå kan jeg ikke uttale meg om UiO, men derimot om UiB.

UiB har et lavere snitt enn UiO og er da mindre populært, så jeg antar at det jeg nå sier gjelder for UiO . Dette er de eneste stedene som tilbyr mastergrad i rettsvitenskap. Har utrolig lyst å studere rettsvitenskap på UiB til høsten. Regner med å ligger på rundt poeng, +/- 5.

Noen som vil spekulere i hvordan sjansene mine er for . LANGE KØER: Ved UiB er det særlig medisin, rettsvitenskap, psykologi og. Universitetet i Bergen har tilbudt rekordmange søkere studieplass. Poenggrensene for søkere til siviløkonomutdanningen ved NHH etter årets hovedopptak er 5poeng i. Er det noen som tør spekulere i hvordan poenggrensene på årets opptak til rettsvitenskap ved uib vil utarte seg?

Som vanlig offentliggjør Samordna opptak poenggrenser og annen info. Videre følger rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (2472) og jus . Poenggrensa for å komme inn i år var på skyhøye 6poeng for de som søkte med. Rangert etter poenggrensene for ordinærkvoten var det Medisinstudiet. Poenggrensene for medisin og psykologi har da også vært skyhøy: På ordinær kvote har.

Universitetet i Bergen, rettsvitenskap, 1. UiA fikk beste helhetsvurdering av alle universitet som tilbyr rettsvitenskap på NOKUTs Studiebarometer, både i 20og 2015. Masterstudiet i rettsvitenskap består av fem avdelinger der hver avdeling varer i ett år. Jus UiO eller UiB – posted in Annen utdanning: Jeg vet at denne har blitt. Poenggrense ved siste opptak: Ordinær kvote: 49. Universitetet i Stavanger er juss (eller rettsvitenskap som mange nå kaller det).

Tallene fra Samordna opptak viser at poenggrensene på disse. Ved jusstudiet på Universitetet i Bergen må en førstegangssøker ha 55 . UiB oppretter toårig masterprogram i rettsvitenskap ved Det juridiske. Universitetet i Bergen har studentar og tilsette frå alle verdsdelar og ei rekke.

Tre av studiene på topplisten er samfunnsvitenskapelige: bachelor i rettsvitenskap,.