Sveiseparameter

De fleste feilene kan unngås ved bruk av riktig utstyr, sveiseparameter som strøm, fart og metode. Jo flinkere en er til å sveise, jo mindre feil blir . Matehastigheten på trådmateren er henger sammen med sveisestrømmen.

Riktig valg av sveiseparameter påvirker effektiviteten av sveisearbeidet og også ekstrautgifter til arbeidskraft. For eksempel vil tiden brukt på å fjerne sprut senke . Hvilke sveiseparameter ønsker dere å bruke? Sveisemaskinagenturet kan variere fra region til .

Speiltemperatur 2– 220ºC under hele varmetiden. Du kan velge å kontrollere apparatets sveiseparametre på en enkel 2-ratts eller synergisk måte. Begge kontrollmåtene er tilgjengelig for alle kombinasjoner av.

Anbefalte sveiseparametre (for oppfylling). Når elevene har tilgang til grense – sprengende sveiseteknologi og er- farne, kvalifiserte lærere, kan de gå ut i arbeidslivet . Velg ønsket sveiseprosess og andre sveiseparametre. Se avsnittene Sveiseparametre og Sveisefunksjoner i denne bruksanvisningen.

LAGRING AV SVEISEPARAMETER OG UTSKRIFTSMULIGHETER. Lagre på SD minnekort hvert utførte sveisepunkt.

Sveisespenning og andre sveiseparameter justeres automatisk ved f. Dette gir som resultat like gode punkter hele tiden. QSet= angi platetykkelse, sveis 4-sek og maskinen justerer seg automatisk til optimale sveiseparameter. MIG/MAG-sveising i stål, rustfritt stål, aluminium og . Mulig å gripe inn med fjernkontroll mens sveising pågår Lagring av sveiseparameter. AVC, AEA, OSC regulering Sveising med parameterkombinasjon i alle . Enkel styring med samtlige kontrollmuligheter. Mulig å gripe inn med fjernkontroll mens sveising pågår.

Ved oppmøte fylles eksaminator inn personalopplysninger og sveiseparametre i. Løsning Årsak L Årsak Løsning Spesiell geometri i punktet som skal sveises. Utfør en forvarming av stykkene som skal sveises. Forpresstid – 1perioder; Forvarmingstid – 1perioder; Forvarmingseffekt – 1 ; Forvarmingsstrøm 2. Bruke SAP (lese ordre, registrere, dokumentere); Betjene roboten (start, stopp, kjøre manuelt); Tegningslesing; Programmere; legge inn sveiseparameter . Isolasjonstykkelse og lengdeutvidelse side 28.

Maskin med avanserte funksjoner, men allikevel enkel å betjene. Inneholder sveiseparametre fra rotlag, fyllelag og dekklag.