Mattilsynet region midt

Dekker Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal. Regionkontor: Hamnegata 2 77Steinkjer Sentralbord: 00. Mattilsynet – Region Midt fra , Nord-Trøndelag.

Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk, dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy . Viser treff for direktør region Midt, Mattilsynet. Ledige Mattilsynet, Region Midt jobber på Indeed.

Ledige Mattilsynet, Region Midt jobber i Trondheim på Indeed. Som faglig koordinator for matproduksjon i Mattilsynets Region Midt får jeg ofte henvendelser om maten vi spiser er trygg. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Postadresse, Postboks 38 23Brumunddal.

Mattilsynet region Midt takker for invitasjon til å gi innspill til arbeidet med revidering av forvaltningsplan for rovvilt i region 6. Mattilsynet Region Midt har utarbeidet rutiner for informasjonsutveksling med fylkesmenn og kommuner i regionen om husdyrhold (vedlagt). Derfor er det satt i gang et prosjekt dyrekrim i Sør-Trøndelag politidistrikt og Mattilsynet region Midt. Prosjektet har fått mange til å tro at vi har . Nå viser en rapport fra Mattilsynet at Lerøy Midt har brent opp grunnlagsdata. Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet region Midt.

Nå ber selskapet om at saken tas ut av Mattilsynets region Midt på grunn av at nøkkelpersoner har inhabilisert seg selv gjennom den . Mattilsynet vil fortsatt rette innsatsen systematisk mot. Jostein Dragset, tilsynsfaglig koordinator i Mattilsynet, region midt til . Mattilsynets tilsynsprosjekt 20mot vannverkenes beredskap. Erik Wahl, veterinær, Mattilsynet region Midt.

Det får vi svar på i slutten av denne uka, sier spesialinspektør Steinar Johnsen i Mattilsynet region midt til avisa. Mattilsynet vil med dette informere om at det for første gang er påvist Chronic Wasting. Postadresse: Mattilsynet Region Midt, avd. Her ligger Region Midt sin offentlig journal fra 12.

Mattilsynet legger ut sine offentlige journaler regionvis, . Svein Amund Skotheim – Fiskehelsebiolog, Marine Harvest, region vest. Jostein Dragset – Veterinær, seniorrådgiver, Mattilsynet Region Midt. Mattilsynet mistenker dødelig laksesykdom i Vikna. Steinar Johnsen i Mattilsynet region midt til Trønder-Avisa tirsdag .