Tollgrense netthandel 2016

Med andre ord må du regne med å betale toll og merverdiavgift på varene. Du kan regne ut hva du må betale i avgifter med importkalkulatoren for netthandel. De fleste varer du handler over nett fra utlandet er tollfrie.

Klær eller matvarer er tollbelagt dersom verdien på forsendelsen overstiger en viss grense. Merk deg at artikkelen kun omhandler avgiftene knyttet til netthandel fra utlandet. Nedenfor ser du en liste over hvilke varer som ikke utløser toll over grensen.

Når vi snakker om toll og netthandel, er det viktig å holde tunga rett i munnen. Noen priser faller kraftig, men når frakten teller med kan det også bli dyrere å handle på . Flere store selskaper inkl XXL, Stormberg, Netthandelen og. Det er mye å huske på hvis du vil unngå toll og moms. Innen EU kan du handle for ganske store beløp over landegrensene uten å betale toll.

Selv om du ikke har vært ute av landet men bare bestilt varen. Dette kommer frem av de alternative statsbudsjettene til partiene, i følge Netthandel. Hvordan vil forslagene til ny tollgrense slå ut for en norsk nettbutikk?

Forslaget går ut på å gi fritak for MVA for varer fra utlandet under 500kr. Når du skal sende eller motta noe til eller fra utlandet er det noen visse regler som gjelder.

Gjør deg kjent med toll- og avgiftregler før du sender eller mottar. Tollregler ved netthandel fra utlandet: Stadig flere velger å ta handelen på Internett, både i norske og utenlandske nettbutikker. Den nye grensen for avgiftsfri netthandel er 1kroner mindre enn først planlagt,. Her skal du verken betale moms eller toll, uansett verdi.

Den omstridte tollgrensen på 2kroner for kjøp av varer fra utlandet kan være historie. Facebook-grupper for netthandel om hva de synes om. PASS PÅ TOTALSUMMEN: For varer over 3kroner (inkl frakt) må du betale toll og avgifter på varer som er bestilt over internett fra utlandet. Jeg har bestilt en vare fra utlandet på internett, må jeg betale toll og mva? Tirsdag kunne NAfortelle at netthandel aldri har vært billigere.

De fleste varer under 2kroner er fritatt for toll og mva. Hva skjer når man bestiller over tollgrensa?