Tollgrense norge alkohol

Du kan ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol- og tobakk når du har vært i utlandet. Privat import av tobakk og snusHandle i utlandet – Tolletaten – Toll. Det er eigne kvotar for mellom anna alkohol, tobakk, kjøt og ost.

Hjem Varer Alkohol og tobakk Import av alkohol. Dersom du sjølv reiser, kan du ha med deg kvoten toll- og avgiftsfritt. Du kan som kjent ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol- og tobakk når du har vært i utlandet.

Det er ved Toll stasjonen du skal være bekymret.

Tax free butikker i Norge har ikke lov til å selge mer enn kvote. Tollkvote for alkohol og tobakk når du reiser til Norge. KVOTE: Det finnes en grense for hvor mye alkohol du kan ta med inn i Norge.

Hvis du har vært ute av Norge i minst timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av 6. Men for å kjøpe alkohol og røyk taxfree må du ha oppholdt deg minst timer ute av Norge. Kalkulatoren er utviklet av smartepenger. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen. For drikk med alkoholstyrke over volumprosent : år.

Les mer om kvoter og toll på tollvesenets sider.

Sjekk om du kan kvota for alkohol, sigaretter og kjøtt. Hvis du har vært ute av Norge i minst timer, kan du ta med deg varer til en samlet . Toll og punktskatt for alkoholvarer som overstiger tollkvoten: – Sprit: toll 4. NB: Når det gjelder innføring av matvarer regnes Norge som et EU-land! Her kan du se hvilke varer som kan innføres toll- og avgiftsfritt til Norge når du reiser. Personer over år (år for sprit) kan ta med seg alkohol over grensen.

Nedenfor ser du alternativene for å ta med alkohol over grensen til Norge. Har du med deg for mye alkohol eller for mange sigaretter? Regjeringen har endret reglene i forskrift til lov om toll og vareførsel og de nye høyere. Du prøver å smugle to kartonger inn til Norge men blir tatt i kontroll. Dersom du har vært ute av Norge i minst timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av NOK 60toll- og avgiftsfritt.

Du kan ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er . Du kan ikke ta med deg biler eller andre kjøretøy til Norge uten å betale toll og. Norge er regulert etter om man kun tar med seg alkohol, eller om . Hvor mye kan du ta med deg toll- og avgiftsfritt? Har du vært ute av Norge i minst timer kan du ta med deg varer toll- og avgiftsfritt for en samlet verdi av. Det er naturlig nok unntak av alkohol- og tobakksvarer (og år). Varer og bagasje som tas med fra Svalbard til Norge kan bli tatt ut til kontroll av tollere.

Hvor mye alkohol, tobakk å kjøtt får du ta med – vi vet! Dersom du har vært utenfor Norge i mer enn timer, kan du ta med deg varer for inntil 6 . Norske myndigheter har tollgrenser på kjøp i danskebåtens butikker på lik linje med. Fem liter øl med opptil alkohol eller tre liter vin . Det er tillatt å bringe følgende varer inn i Tyrkia tollfritt: Vin, tobakk og andre luksus artikler. Følgende kvoter gjelder for import av både innenlandske og .