Tollsatser alkohol

Du kan ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol- og tobakk når du har vært i utlandet. For å innføre alkoholhaldige drikkevarer må du vere over år. For brennevin eller anna drikke med alkoholstyrke over volumprosent, må .

Dette avgiftsfritaket gjelder alle varer med unntak av alkohol og tobakk. Tollsatsen kan variere ut fra type produkt og hvor varen er laget. Det er eigne kvotar for mellom anna alkohol, tobakk, kjøt og ost. Du kan bruke denne kalkulatoren til å regne ut hvor mye du skal betale i toll .

Du kan som kjent ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol- og tobakk når du har vært i. Det er ved Toll stasjonen du skal være bekymret. Inneholder drikkevarene prosent alkohol eller mindre, trenger du ikke. Verdigrensa er den totale grensa for varer du kan ha med toll- og . Tollkvote for alkohol og tobakk når du reiser til Norge.

KVOTE: Det finnes en grense for hvor mye alkohol du kan ta med inn i Norge. Har du med deg for mye alkohol eller for mange sigaretter? Regjeringen har endret reglene i forskrift til lov om toll og vareførsel og de nye .