Tysk kasus

Kasus er den delen av tysk gramatikk flest tyskstudenter har problemer med. Det handler om hva som skjer med substantiv tar som følge av dets plassering i en . Med kasuspreposisjoner mener vi preposisjoner som alltid gir kasus, selv.

På tysk har vi akkusativpreposisjoner, dativpreposisjoner og vekselpreposisjoner. De betegner deres kjønn og kasus, og om det er entall eller flertall. TyskBufretLignendeGå til Kasus – Tysk har fire kasus: nominativ, akkusativ, dativ og genitiv.

Jeg har jobbet endel som vikarlærer i tysk, og mer enn en gang har jeg hatt muligheten til å lære elevene kasus.

Tyske substantiv har tre kjønn: hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Tysk har fire slike kasus: nominativ, akkusativ, genitiv og dativ. Dermed er bruken av kasus i hovedsak knyttet til setningsledd. Selve substantivet får ingen egen kasusform i tysk, bortsett fra i genitiv hankjønn og intetkjønn og . I tysk peker personlige pronomen også tilbake på ting, akkurat som i nynorsk: Ich.

Jeg går nå på videregående, og ser at noe av det vi ikke lærte på ungdomsskolen var hva nominativ, akkusativ og dativ er. Subjektet: (den som utfører en handling eller er i en tilstand – kasus nominativ). Indirekte objekt: Til hvem (tysk wem) har læreren gitt en god karakter?

Her er den fullstendige oversikten over alle oppgavene, som også kan de hentes fra de enkelte presentasjonssidene for de forskjellige grammatiske emnene.

Tysk grammatikk (kasus) – posted in Språk: Hei! Jeg vil lære tysk, kan en del allerede, men den forbaskede grammatikken har jeg problemer . Dativ er den tredje kasus vi lærer på tysk. Dativobjektet eller indirekte objekt er den eller det i setningen som man gjør noe til eller for. Kasus er en betegnelse for de bøjningsformer, som substantiver og pronomener kan have, når de står som led i en sætning.

Akkusativ er et kasus som brukes ved direkte objekt og ved enkelte preposisjoner. Analysere setningene Velge riktig preposisjon Finne riktige endinger. Der er en sammenhæng mellem sætningsleddene og brugen af kasus på tysk: Subjektet står i nominativ. Akkusativ er ein kasus som brukast ved direkte objekt og ved somme preposisjonar.

På norsk blir kasus berre brukt ved pronomen (eg – meg osv.), men på tysk . Grundled: (eller: Subjekt) Eks: Das Wetter ist schön heute, Er bleibt zu Hause. Opgpaven inneholder en guide til hvordan man lærer seg kasus, og hvordan man går frem når man skal vurdere hvilken kasus som skal tas i bruk i Tysk. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

Akkurat det tyske kasussystemet, med sine fire kasus, er kanskje ikke det mest imponerende. Det er ingenting mot finsk, som har 1 eller . Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.