Behandling av brannskader

Førstegradsforbrenning kan du behandle selv, dog med noen unntak (se vurdering av brannskade). Alvorligere forbrenninger krever alltid behandling av . Her omtales behandlingen av mindre brannskader som utføres av helsepersonell.

Førstehjelp på legekontoret; Behandling ved ulike grader av forbrenning . Brannsår skal umiddelbart behandles med avkjøling. Bruk rennende vann (ca. grader, ikke is). Ved alvorlige brannsår er det nødvendig med legebehandling.

Det betyr også at tilhelingen skjer raskere. Behandlingen av overflatiske brannskader er annerledes og enklere enn av dype. Aktuelt – Allmennpraktikere må kunne mestre to sider ved brannskadebehandling: behandling av mindre brannsår, hvor sykehusinnleggelse . Om lag sju hundre nordmenn må hvert år få førstehjelpsbehandling for brannskader.

I fjor ble 1av dem så alvorlig skadet at de ble behandlet . Ved alvorlig brannskade innlegges pasienten akutt på nærmeste kirurgiske avdeling for videre stabilisering og behandling. Store, dype eller alvorlige sår skal alltid behandles av en lege. Førstehjelp ved brannskade (første minutter etter skade).

Ved brannskader er det avgjørende at skaden blir nedkjølt så raskt som mulig. Oppsøk lege dersom skaden bør behandles av kyndig personell. Sørg for at den brannskadde raskt får legebehandling. Ved større forbrenning kan langvarig behandling på sykehus være nødvendig. Viktigste elementer ved behandling av mindre brannskader i allmennpraksis.

For å estimere utbredelse av en brannskade, bruker man den såkalte -regelen. Dette er viktig for å fastslå behandling og væskebehov. Bare små og overfladiske brannsår skal behandles hjemme. Småbarn med brannskader bør alltid undersøkes på et sykehus.

Behandlingen av brannskader avhenger av om det er en første-, annen- eller tredjegradsforbrenning, og hvor stor flate som er skadet. Kan du fortelle meg hvordan brannskader oppstår? Hvordan kan jeg behandle mindre forbrenninger selv?

Informasjon om behandling av brannskader. Tredjegrads forbrenning: Dette er en dyp brannskade som går igjennom alle lagene i huden. Som regel ikke behov for behandling, bortsett fra evt vanlig hudkrem for å holde huden myk.

Hydrokortison salve kan dempe lokalsymptomer, . Behandlar 80-‐1større brannskadar år. Ein del av avdeling for plaskkirurgi og brannskade . Brannskader i huden finnes i tre forskjellige grader etter hvor dypt ned varmen har trengt:. En førstegrads forbrenning trenger vanligvis ingen behandling.

La Roche-Posay forklarer hvordan man kan skånsomt og målrettet kan behandle brannsår over tid.