Brønnøysundregistrene

Starte bedrift, endre bedrift, bestill firmaattest og utskrifter, heftelser i kjøretøy, finn foretak, åpne data, stopp reklame, kunngjøringer. Brønnøysundregistrene skal bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet gjennom riktige registre i samfunnets tjeneste. Gratis tilgang til firmaattest, registerutskrift, rolleoversikt, pantattest, bekreftelse fra Konkursregisteret og årsregnskap fra Brønnøysundregistrene på ditt selskap.

Altinn bedriftsveiledning; 8840; Send . De fleste endringer som gjelder foretak registrert i Foretaksregisteret, kunngjøres på Brønnøysundregistrenes hjemmeside. Brønnøysundregistrene ligger i Brønnøy kommune i Nordland fylke, med kontorlokaler i Havnegata sentralt i Brønnøysund. Som avdelingsdirektør skal du bidra til å få flere selvhjulpne brukere via digital brukerdialog og være sentral i arbeidet med å utvikle Brønnøysundregistrene .

Statsbygg har fått i oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet å gjennomføre forprosjekt for nybygg for Brønnøysundregistrene. Søket gjøres direkte mot Brønnøysundregistrenes databaser. Dette betyr at du til enhver tid kan finne oppdaterte opplysninger fra Registeret for offentlig støtte.

Brønnøysundregistrene er en statlig forvaltningsetat som består av forskjellige statlige elektroniske registre. Brønnøysundregistrene i Forvaltningsdatabasen hos NSD. Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 11. For Nav og Brønnøysundregistrene er situasjonen alvorlig, mener Riksrevisjonen. Statsbudsjettet 2016: Tildelingsbrev til Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet.

Slik går du frem for å endre informasjon som styre, vedtekter, postadresse, kontoradresse, hjemmeside osv.