Bygge garasje regler 2016

Du kan bygge garasje på inntil kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen. Dette kan du bygge uten å søke – pass deg for fellene! Muligheter for å bygge en ny garasje på en enkel måte er alltid kjærkommen for boligkjøpere.

Veilederen viser samtidig hva som gjelder av regler for avstand til nabotomt, avstand til byggverk på . Fordelen med de nye og utvidete reglene for hva som er unntatt søknadsplikt er uten. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil mkan bygges inntil meter fra nabogrensen. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre. LES OGSÅ: Frykter nabokrangler med nye byggeregler.

For garasjer, som du etter de nye forskriftene kan bygge uten. Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft. At det nå blir mulig å bygge garasje eller uthus opptil kvadratmeter . Juli 20trer de nye byggereglene i kraft. Det vil si at da kan du sette opp mindre byggverk, som garasje og andre uthus, på inntil mkun m fra naboens . Flere plan- og byggeregler trer i kraft denne datoen.

LES OGSÅ: Byggereglene som gjelder fra 2016. Det vil bli mulig å bygge garasje eller uthus på inntil kvadratmeter uten å sende søknad til kommune eller varsle . For de litt større tiltakene man kan bygge uten å søke f. Går du med planer om å bygge garasje eller carport? Hvilke vedlegg er aktuelle i en byggesøknad for garasje? Men kan man ikke bygge intill kvm uten å søke med de nye reglene da? Lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving Løsningen på samvirkeproblemer kan være at sektorlovens materielle regler skal gjelde, mens som f.eks. boder, tekniske rom og integrert garasje.) . Dette vil gjøre det enklere for alle som vil sette opp en garasje, en sykkelbo en terrasse . I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for.

Søknadspakke for mindre byggetiltak (pdf). Men da må en rekke krav og regler overholdes, og bygget kan ikke brukes til. Oppdatert av: Bygg og Areal (05.jan.2016).

Etter endringer i byggereglene (i kraft 1. juli 2015) kan man, under visse forutsetninger, bl.