Fossilt brensel og miljø powerpoint

Her er et eksempel på hva som skjer når man blander sukker og svovelsyre. Muntlig Eksamen Fossilt brensel og miljø Alise Danielle Midtfjord Al Gore Forfatteren av boka og filmen En Ubehagelig Sanhet Forfatter av . Over av verdens energiforbruk kommer fra fossile brensler.

Framtidige geografier – økonomisk globalisering – miljø. Betydelige lokale miljøproblemer i regioner med sterk vekst . Fossilt brennstoff består hovedsakelig av karbon og hydrogen. Takk for infoen, men har du et power point presentasjon angående dette ?

Ikke fornybar energi ullia) fossilt brensel/brennstoff li/ululululliRester etter planter og dyr som levde for millioner av år . Skogsvirke benyttet til bioenergi gir større CO2-utslipp til atmosfæren per effektiv mengde energi produsert enn bruk av fossilt brensel. Mangler: miljøhvorfor arbeide med miljødeklarasjoner? Det meste av tømmeret i Norge kommer fra miljøsertifiserte.

Miljøproblemer ved bruk av fossilt brensel (laget av Heidi Lenes) Problemformuleringer 1. Hvilke miljøødeleggelser kan bruk av fossilt . I dag er verdensøkonomien avhengig av fossilt brensel, som olje og gass. Vår velferd er basert på stadig økende produksjon og forbruk. Utviklingen tar ikke hensyn til at det er våre felles ressurser og vårt felles miljø vi forbruker, dels i et .

Verdskommisjonen for miljø og utvikling legg fram rapporten Vår felles framtid i 1987. Forbruk av fossile brensel vil auke, fordi … 6. Munnleg framføring med Power Point om ei fornybar/ikkje fornybar energikjelde. Natur, miljø og uteskole; Idrett, helse og livsstil; Medier og kommunikasjon. Lære om miljø skader pga bruk av fossile brennstoff.

Alle har hørt at regnskogene er viktige for miljøet på jorda. Store tareskoger i havet rundt Grønland tar opp nok Ctil å veie opp for den lokale havforsuringen. Samtidig beskytter de sårbare skalldyr fra noen av de . Globalis er et interaktivt verdensatlas som drives av . Kraftskolen er en filmbasert læringsressurs om energi. Hovedmålgruppen er elever i videregående skole og ungdomsskolen, men filmene vil også .