Hva er bioenergi

Bioenergi er energi vi henter ut fra biomasse, eller planter og dyr om du vil. Slike materialer kan for eksempel være trær, . Bioenergi, energi som kommer direkte eller indirekte fra forskjellige typer biologisk materiale (biomasse), f. Bioenergi er energi som har sitt opphav i materiale som er dannet ved pågående biologiske prosesser – til. Vedfyring og bålbrenning er de tradisjonelle måtene å utnytte bioenergi på.

Moderne utnyttelse av bioenergi er imidlertid mye . Bioenergi er enkelt forklart energi fra planter.

Vedfyring og bålbrenning er eksempler på tradisjonelle måter å utnytte bioenergi på. Bioenergi er energi dannet ved omforming av dyre- og plantematerialer til energi. Plante- og dyrematerialer, oftest kalt biomasse, blir dannet . Energisenteret i Hunderfossen har laget en fin introduksjonsfilm om bioenergi – se den og andre energifilmer her! Bioenergi er energi som kommer direkte eller indirekte fra forskjellige typer biologisk materiale, f.