Hva vil det si å orientere kartet

Hver gang du skal lese kartet, bør du først snu det mot nord. Hensikten med å orientere kartet er å gjøre det lettere å sammenligne kart og terreng. Kart og kompass er imidlertid nytteløst dersom man ikke har lært seg å bruke det til orientering.

Det vil si å holde eller legge kartet slik at kartets meridianer peker mot . For å gi stifinnerne en forstålese av hva et kart er, så kan det være lurt å gå veien. Hva bør du gjøre med kartet hver gang du stopper for å lese det? Orientere det riktig vei, Børste bort barnåler, Brette det ut på bakken foran deg . Hvis du har et kart i målestokk 1:0vil avstandene føles mye kortere enn ved 1:000. Forsøk å lære deg utenat hva fargene betyr. Du bestemmer selv i hvilken rekkefølge du vil ta postene, og hvor mange du vil ta på hver tur.

Hva er grunnen til at vi har orientering som obligatorisk aktivitet på idrettsfag. Hensikt: Lære å orientere kartet og trene på tommelgrepet. Bli flinkere til å orientere på tur ved å følge med på kartet underveis, følge.

Det er det å forstå hva dette betyr i praksis og dermed hva som er riktig. Det betyr at det som er foran deg på kartet, også vil være foran deg i terrenget osv. Et orientert kart er utgangspunkt for all orientering.

Hva fargene betyr kan variere fra kart til kart. Skal du fra A til B må du altså forstå hva tallene bak målestokken betyr. Har kartet målestokk på 1:10vil dette si at cm på kartet = 10cm. Hva: Praktisk råd til bruk av kart og kompass i terrenget. Vi kan orientere kartet etter tydelige kjennetegn i terrenget, slik som . Nå har du orientert kompasset i forhold til terrenget.

Kompassets kurspil (marsjretningspil) vil da vise deg retningen du skal gå. Vi er de første til å innrømme det: Vi sliter med kart og kompass. Tre ting er viktig å tenke på før du begynner å orientere deg:. Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange leser det du skriver. Hva ser du inni Nå skal du lære å orientere kartet.

Mål med opplæring : Gi grunnleggende innføring i kart og kompass. Gi tilstrekkelig kunnskap til turbruk og et godt utgangspunkt for de som vil gå videre med. Mange tror at det er viktig å orientere kartet før du tar ut en kompasskurs. Her må omregningen drilles slik at man vet hva de aktuelle avstander på kartet er i. Underveis, det vil si mellom start og mål, skal man besøke et antall poster; disse er markert. Sidekanter på kartet og nord-syd-linjer er også orientert etter lokalt . Mange bommer også på hva som er opp-ned på et kart – og hvilken retning.

Det vil si at du holder kartet slik at det som ligger foran deg i terrenget også ligger foran deg på kartet. Nå har du orientert kompasset til terrenget.