Informasjonsteknologi uis

Med en femårig mastergrad i informasjonsteknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene innenfor blant annet . På masterstudiet i informasjonsteknologi, automatisering og signalbehandling, bygger du videre på det grunnlaget du har fått innen matematikk, fysikk, . En mastergrad i informasjonsteknologi med spesialisering i datateknikk (Computer Science) gjør deg kvalifisert for krevende og interessante arbeidsoppgaver . Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at . Reggie Davidrajuh er tildelt personleg opprykk til professor i informasjonsteknologi. Informasjonsteknologi, automatisering og signalbehandling – Master i teknologi/siv.

Studiet er en kombinasjon av en bachelor i ingeniørfag i enten elektro eller data med påbygging i master i informasjonsteknologi, med spesialiseringer . FOR SIVILINGENIØRSTUDENTENE I INFORMASJONSTEKNOLOGI VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Interesseorganisasjonen for sivilingeniørstudentene i Informasjonsteknologi ved Universitetet i Stavanger. En mastergrad i informasjonsteknologi med spesialisering i datateknikk gjør deg kvalifisert for de mest krevende og . Universitetet i Stavanger, UiS, har ca 85studenter og 12ansatte og et stort . Universitetet i Stavanger har ledig tidsbegrenset oppdragsstilling som forsker innen informasjonsteknologi ved Institutt for data- og . Kjersti Engan er tildelt personlig opprykk til professor i informasjonsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

Interesseorganisasjonen for Sivilingeniørstudenter i Informasjonsteknologi,. Atea Stavanger til UiS for å holde en presentasjon rundt .

Uis og Atea inviterer til seminaret IT endrer olje Registrer deg her:. Interesseorganisasjonen for Sivilingeniørstudenter i Informasjonsteknologi . Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i Informasjonsteknologi ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og . Informasjonsteknologi frister veldig, men hvor jeg skal gå er jeg usikker på. UiS frister veldig da jeg liker byen veldig godt!

Eg går nå forkurs for ingeniørutdanning, og har tenkt på informasjonsteknologi til . This thesis is written for E Plug, a company that specialises in down-hole operations in the oil industry. Brushless DC (BLDC) motors are being used almost . Kontaktinformasjon for Interesseorganisasjonen for Sivilingeniørstudentene i Informasjonsteknologi Ved Universitetet i Stavanger Stavanger, telefonnummer, . I INFORMASJONSTEKNOLOGI VED UNIVERSITETET I STAVANGER 2015/2016. Avtalen innebærer utvekslingsprogram for PhD-studenter og professorer innenfor petroleum, informasjonsteknologi og elektronikk. Hvis det er mulig å sammenlingne indøk-studiet på UiS med indøk-studiet. Studieplan På grunn av omleggingen av studiet er ikke alle detaljer i . Universitetet i Stavanger tilbyr en masterutdanning spesielt rettet mot.

Det toårige studiet i informasjonsteknologi gir 1studiepoeng. STUDENTER: Disse tre er blant mange UiS-studenter: Emil Johansson. Informasjonsteknologi, femårig master: (44); Kroppsøving/idrett, .