Jordfeil i it nett

En jordfeil, eller overledning, kalles det når en faseleder ved feil får kontakt. Hvis første jordfeil i IT nett ikke blir koplet fra, risikerer man en . Jordfeil i IT-nett Start Ved første jordfeil i IT-nett får vi en meget liten feilstrøm.

Strømmen skyldes kapasitansen mellom fasen med jordfeil og de to feilfrie fasene. Det har høyere driftssikkerhet ved jordfeil enn andre nettsystem. I Norge har IT-nett en spenning på 2V, og det fremføres ingen nøytralpunktsleder som i et . I et friskt IT nett vil man måle ca 133V mellom fase og jord. IT nett, og normalt meldes dette til netteier.

Og hvorfor bruker vi forskjellige formler for å finne i. Ifølge bøkene så går jordfeilstrømmen i et IT nett først ned til jord. Jordfeil nummer i IT-nett Start Ved første jordfeil i IT-nett får vi en meget liten feilstrøm. Hvis denne feilstrømmen ikke koples ut automatisk, er det fare for at det . Noen som kunne forklart meg dette grundig ? Jeg mente at fasene flyter over jord i IT-nett slik at man i utgangspunktet kan få helt tilfeldige spenninger her, alt etter hvilke jordfeil som står på . I et IT-nett vil en jordfeilstrøm ha en kronglete vei å gå. Dersom det oppstår jordfeil i en kurs, vil jordfeilstrømmen gå ned i jor og opp i nettet .