Kadmium

Kadmium er et mykt, formbart, smibart og blåhvitt bivalent metall. Det har mange likhetstrekk med sink, men danner mer komplekse forbindelser. BufretLignendeKadmium og kadmiumforbindelser er både akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr.

De fleste kadmiumforbindelsene er kreftfremkallende. Kadmium, grunnstoff i gruppe i grunnstoffenes periodesystem sammen med sink og kvikksølv. Kadmium og kadmiumforbindelser er akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr.

De fleste kadmiumforbindelser er også kreftfremkallende.

Kadmium er eit giftig tungmetall som hopar seg opp (blir akkumulert) i kroppen til fisk, dyr og menneske. Kadmium er et tungmetall som hoper seg opp i kroppen og som kan gi nyreskader. Noen grupper i befolkningen kan ha inntak som er høyere . Kadmium er et blankt, sølvhvitt metall med svakt blålig skjær.

Det er duktilt og så bløtt at det kan skjæres med kniv. Det har mange felles egenskaper med sink og . Kadmium kan skade både lever, nyrer, lunger og skjelett. Men visste du at det finnes i batterier og kunstgjødsel?

Mattilsynet og næringsmiddelmyndigheter i andre land har gjort analyser som viser at solsikkekjerner inneholder mye kadmium.

Kadmium har også vært brukt i en rekke industrielle prosesser, blant annet i batterier og til gruvedrift, og for å verne stål mot rust. Voksne som har et gjennomsnittlig norsk kosthold får ikke i seg skadelige mengder kadmium. Barn overskrider tolerabelt inntak, fordi de spiser . Art + Design Supplies for students and professionals including picture framing and laser cutting services.

Voksne nordmenn får i gjennomsnitt ikke i seg skadelige mengder kadmium gjennom vanlig mat. Barn overskrider tolerabelt inntak, fordi de . På grunn av høye kadmiumnivåer advarer Mattilsynet mot å spise taskekrabbe fra nordlige del av Nordland. Nivåene av kadmium er så høye at Mattilsynet . Et høyt inntak av kadmium kan nemlig ha flere helseskadelige effekter. Ifølge Miljøstatus er de fleste kadmiumforbindelser kreftfremkallende.

Innholdet av bly og kadmium i blodet kan øke risikoen for kretsløpssykdommer – selv i mengder man til nå har ansett som ufarlige. Naturlige årsaker: Det høye innholdet av kadmium i klokjøtt hos taskekrabber fra Vestfjorden og Lofoten ser ut til å ha naturlige årsaker. U-Cd/Kreat ratio nmol/mmol (ikke-røkere).

Kadmium är ett metalliskt grundämne (kemisk beteckning Cd) som finns naturligt i jorden och som inte kan brytas ner. Metallen är viktig i många olika industriella .